Sorumluluk Sigortaları

Kurumsal Sorumluluk Sigortaları

Güneş Sigorta işyerinizde sorumluluğunuzu güvence altına almaya, deneyim ve uzmanlığını size sunmaya ve sorumluluklarınızı sizinle paylaşmaya hazır.

İşyerinizde Sorumluluğunuzu “Güneş” le Paylaşın…

Güneş Sigorta işyerinizde sorumluluğunuzu güvence altına almaya, deneyim ve uzmanlığını size sunmaya ve sorumluluklarınızı sizinle paylaşmaya hazır.

İşinizi şansa bırakmayın…

İşyerinizde her şeyi titizlikle düşündünüz. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Fakat hayatta her zaman istenmeyen talihsizlikler meydana gelebilir. Hiç ummadığınız bir kaza, bütün önlemlerinize rağmen çalışanlarınıza ve 3. şahıslara maddi zararlar verebilir. Denetiminiz dışında oluşabilecek bu tür kazaların sonucunda işveren olarak sorumluluğunuzu paylaşacak bir teminat var: “Güneş Sorumluluk Sigortası”.

Güneş Sigorta işyerinizde sorumluluğunuzu güvence altına almaya, deneyim ve uzmanlığını size sunmaya ve sorumluluklarınızı sizinle paylaşmaya hazır.

Neleri güvence altına alıyor?

Kısaca; işletmenizde meydana gelebilecek, bedeni ya da maddi zararlar sonucu talep edilecek tazminatlara ilişkin sorumluluklarınızı sizin adınıza üstlenerek, sizi sorumluluktan kurtaran gerçek ve çağdaş bir güvence…

Sorumluluklarınızı güvence altına alan poliçelerimiz…

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır. Seçilmesi halinde; MEDLINE güvencesi ile mesai saatleri içinde hastalık ve/veya kaza durumunda Tıbbi Danışmanlık, Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Kara Ambulansı Hizmeti, Acil Hekim Hizmeti, İlaç ve Sarf Malzemeleri, Medikal Bilgi Köprüsü gibi acil sağlık hizmetleri de güvence altına alınabilir.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Adresi poliçede yazılı binada bulunan ve sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak asansör sahibi ya da işleticisini koruyan bu sigorta; meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından istenebilecek tazminatlara ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar.

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün kullanılması sonucunda, sigortalıya, hatalı üretilen ürün dolayısıyla sorumlu tutulabileceği, bedensel veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mali müşavir, mühendis, mimar, avukat, hekim, gibi meslek sahibi kişilerin, meslek: faaliyetleri sırasında kusurlu ya da yetersiz işlemleri nedeniyle, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararlar sonucunda ödemekle yükümlü oldukları yasal tazminatlar bakımından koruma sağlar.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.

Eğitim Kurumları Sorumluluk Sigortası

Eğitim Kurumu sahibi ve/veya işleticilerinin, her türlü işletme ve eğitim faaliyeti, organizasyonu eğitim kurumu tarafından yapılmak kaydıyla spor ve geziler, kurum yönetimince bizzat veya anlaşmalı olarak yapılan servis taşımaları sırasında meydana gelebilecek kazalar veya kurum tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri, yangın, infilak sonucunda öğrencilerin veya diğer üçüncü kişilerin uğradıkları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşabilecek yasal sorumluluklarına karşı teminat sağlar.

Otel Sorumluluk Sigortası

Otel, motel vb. tesislerin sahibi/işletmecilerine, her türlü işletme faaliyeti, işletmesi otel tarafından yapılmak kaydıyla spor aktiviteleri, animasyonlar ile çevre gezileri sırasında meydana gelebilecek kazalar, asansör kazaları, gıda zehirlenmeleri, yangın, infilak dolayısıyla konaklayanların ve/veya diğer üçüncü kişilerin uğrayabileceği bedeni ve maddi zararlar nedeniyle yöneltilebilecek yasal sorumlulukları güvence altına alır.

Halka Açık Eğlence Yerleri İçin Sorumluluk Sigortası

İşletme faaliyetleri dolayısıyla, restoran, bar, vb. halka açık eğlence yerleri sahibi ve/veya işleticisine üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek yasal sorumluluklar bakımından teminat sağlar.

Reklam Panoları Sorumluluk Sigortası

Reklam, pano, levha, tabelalarının düşmesi, elektrik kaçırması vb. nedenlerle üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve bedeni zararlara ilişkin sorumlular bakımından koruma sağlar.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu, üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar güvence altına alır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.

Garaj, Otopark, Tamirhane Sorumluluk Poliçesi

Garaj, otopark, tamirhanelere bırakılan müşteri araçlarına verilebilecek zararlar sonucu işletmeci olarak sorumluluklarınızı güvence altına alır.

Kaynak