Yakamoz Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortaları

“Önce sağlık” diyenlere Yakamoz Sağlık Sigortası ile kapsamlı güvence!

Kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazı sağlığınızı tehdit edebilecek durumlara karşı hazırlıklı mısınız?

Sağlığım her şeyden önce gelir diyenlere özel paketimiz Yakamoz Sağlık Sigortası ile sağlığınızı, yurt içinde ve isterseniz yurt dışında da güvence altına alın, özenli sağlık hizmetlerinin ayrıcalığını yaşayın.

Üstelik kullanıma bağlı ek prim uygulaması olmadan ve sağlık sigortalarındaki yaygın uygulamaların aksine 2 yıl gibi kısa sürede ömür boyu yenileme garantisi ile!

Kaliteli bir yaşam için Yakamoz Sağlık Sigortası!

Hangi Riskler Güvencemiz Altında?

Yatarak Tedavi Teminatları
Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji, vb.)
Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
ESWL, Gama Knife giderleri
Koroner anjiyografi
Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
Ameliyat sonrası fizik tedavi
Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler
12 ay bekleme süresi sonunda doğum, hamilelik ve aile planlaması ile ilgili masraflar

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında, yatarak tedavi giderleri ve anlaşmalı öğretim üyesi farkları%100 ve limitsiz olarak karşılanmaktadır. Anlaşmasız sağlık kurumlarında ise yatarak tedavi giderleri limitsiz olarak %30 sigortalı katılım payı ile , öğretim üyesi ücreti ise Türk Tabipler Birliği asgari tarife ücreti kadar karşılanır.

Sigortalının acil durumlarda yurtdışında oluşabilecek yatarak tedavi giderleri 10.000 TL kadar teminat altına alınır.

Ayakta Tedavi Teminatları
Doktor muayene
Tanı amaçlı incelemeler
İlaç
Fizik tedavi

Ayakta tedavi teminatları kapsamına giren sağlık giderleri 2.500 TL yıllık limit ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi teminatı sigortalının tercihine göre ek olarak alınabilir.

Hizmetlerimiz

Kontrol Mamografisi 40 yaş ve üstü tüm kadın sigortalılarımız, meme kanserinin erken tanısının en etkili ve en başarılı yöntemlerinden olan Kontrol Mamografisi hizmetinden, yılda bir kez, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yararlanabilir.

Kontrol PSA (Prostat Spesifik Antijen) 40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız, prostat kanserinin en önemli tanı yöntemlerinden olan Kontrol PSA hizmetinden, yılda bir kez, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yararlanabilir.

“Güneş Bebek”ler Yakamoz güvencesi ile gülümsüyor!

Doğum masrafları şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğdukları tarih itibariyle ömür boyu yenileme güvencesi ile sigortalanarak GÜNEŞ BEBEK olma avantajından yararlanıyor. Güneş bebeklere özel şartlarda belirtilen bekleme süreleri uygulanmıyor ve doğumsal hastalıkları kapsam içerisinde değerlendiriliyor.

Kaynak