Hukuksal Koruma Sigortası

Diğer Ürünler

Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.

Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sürücü Hukuksal Koruması (Sadece özel otolar için.)

Kaynak