Kasko Sigortası

Oto ve Ferdi Kaza Sigortası

*Aracın karayolunda kullanılabilinen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

*Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

*Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler

*Aracın yanması

*Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

*Enflasyondan Korunma teminatı

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar:

*Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar

*Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

*A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

*Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

*Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

*Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar (sadece özel otolarda)

*Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar ( sadece özel otolarda)

*Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile gelir kaybından doğan zararlar

*Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar (yük taşıyan araçlarda)

*Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar. (sadece özel otolarda)

Hukuksal Koruma Sigortası

Sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.

1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma
2) Sürücü Hukuksal Koruması (Sadece özel otolarda)

Kaynak