Personel ve Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Diğer Ürünler

Servis aracında taşınan sürücü, sürücü yardımcısı, rehber öğretmen ve öğrencilerin veya personelin, bu araçtaki seyahatleri esnasında taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar

(Mola ve duraklamalar dahil) geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı genel şartlar gereğince kişi başına poliçede yazılı olan teminat limitlerine kadar yapılacak ferdi kaza sigortasına beher koltuk ve görevli personel sayısı toplamı esas alınarak kişi başı prim uygulanır.

Kaynak