Tekne/Yat İnşaat Sigortaları

Yat Sigortası

Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan bu sigorta türü, bir yıldan uzun süreli (inşaat faaliyeti bitene kadar) olabilir. Teminat altına alınan başlıca riskler;

Kızağa konmadan önceki imalat sırasındaki riskler,
Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler,
Denize indirme riskleri,
Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler

Deprem ve volkanik rizikolar ile savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri, teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.

Kaynak