Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Aracınızla giderken, yolda yürürken ya da bir merdivende, asansörde kim bilir hiç ummadığınız daha nerelerde talihsiz bir kaza gelip sizi bulabilir.

Bu tür aksilik ve kazaların olmasını, ne kadar dikkatli olursak olalım önleyemeyiz. Üstelik bu kazaların sonucunda ortaya çıkabilecek tedavi giderleri, aktif iş yaşamına devam edememek gibi zorluklarla karşılaşmak durumu daha da kötüleştirir. Bu tür kazalar bazen ölümle bile sonuçlanabilir.

Hiç beklemediğiniz ama herkesin başına gelebilecek bu tür kazalara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Gelin Güneş Sigorta’ya, çağdaş bir güvence olan “Ferdi Kaza Sigortası” yaptırın.

Neleri güvence altına alıyor?

Sigortalının kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde yasal mirasçılarına ya da belirlediği kişilere ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Acil Yardım Hizmeti

Bireysel ve Grup Ferdi Kaza Sigortalarında; hastalık veya kaza durumunda TUR ASSIST Güvencesi ile sağlanan acil yardım hizmetleri:

1. Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

Meydana gelen ciddi bedeni yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, Şirket doktorunun kararıyla en yakın yerden gidecek ambulans veya doktor ücreti sene içinde 2 olaya kadar olay başına 250.TL’sı olarak karşılanacaktır.

2. Vefat halinde cenaze nakli

Sigortalının seyahati esnasında vefatı halinde Şirket cenazenin Daimi İkametgaha nakli için gerekli organizasyonu yapar ve cenazenin naklini temin eder. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışındadır.

3. Tıbbi Danışma

Sigortalının karşılaştığı sağlık problemi konusunda Şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane ve teşhis merkezleri adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur, ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

4. Hukuki Danışma

Sigortalının hukuki bir konu ile ilgili talebi üzerine, 365 gün 24 saat boyunca, Şirket tarafından alanında uzman bir hukuk danışmanıyla görüştürme yapılarak hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir hukuki döküman hazırlanmayacak, yasal işlemlerin Sigortalı adına ifa/ikmali kapsanmayacaktır.

5. Acil mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda yeralan maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Dilerseniz poliçenize;
Gündelik Tazminat ve Tedavi Masrafları teminatlarını ilave ettirerek kazalara karşı güvencenizin kapsamını genişletebilirsiniz.

Gündelik Tazminat Teminatı :Kaza sonucu sigortalının geçici olarak çalışamayacak duruma gelmesi halinde kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı: Kaza sonucu ortaya çıkan; doktor,ilaç,hastane gibi tedavi masraflarını poliçede yazılı Tedavi Masrafları meblağına kadar öder.

Ferdi Kaza poliçelerimiz;

Şahıs Ferdi Kaza Sigortası: Bir kişinin her türlü kaza sonucu ölümü veya sakat kalması halinin teminat altına alınmasıdır.

Grup Ferdi Kaza Sigortası: Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan kişilerin kazalara karşı teminat altına alınmasıdır.

Kaynak