C.M.R Sigortası (Yurtdışı Taşıyıcının Sorumluluğu)

Nakliyat Sigortaları

CMR Sigortası uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, belirlenen şart ve limitler ile teminat altına alır.

Kaynak