Sıkça Sorulan Sorular

Soru: EGM sorguda sakınca durumları nelerdir?

Cevap: 0: Sakıncasız 1: Çalıntı 2: Haciz 3: Yakalamalı Haciz 4: İcra 5:Veraset

Soru: EGM Tescil sorgu sonucu dönen bilgiler ile ruhsat üzerindeki bilgileri arasında farklılık söz konusu ise, hangi bilgiler esas alınacaktır?

Cevap: Egm Tescil sorgu sonucu dönen bilgiler dikkate alınarak işlem yapılmalıdır. Ruhsat üzerinde farklı olan bilgilerin güncellenebilmesi için araç sahibinin en yakın tescil büro amirliğine başvurması gerekmektedir.

Soru: EGM Tescil sorgu fonksiyonunu test edebilmek için tescil bilgilerine nereden ulaşılabilir?

Cevap: Şirketler kendi hasar dosyalarında yer alan tescil fotokopilerinden tescil seri no ve plaka ile sorgulama yapabilirler. Değişik kaynaklardan elde edecekleri araç ruhsatı veya fotokopisinde mevcut olan “Plaka + tescil seri no” ile sorgulama yapabilirler.

Soru: EGM Tescil sorgusu sonuç bilgi alanlarından hangileri, trafik poliçesi oluşturulurken değiştirilmeden gönderilecektir?

Cevap: Kesin değiştirilemeyecek alanlar: Plaka, şasi no, motor no, model yılı, tescil tarihi, koltuk sayısı

Daha sonra değerlendirilecek diğer alanlar: Silindir hacmi, motor gücü, yakıt tipi, ad/ünvan, soyad

Soru: EGM Sorgu fonksiyonunu hangi ürünlere uyarlanacaktır?

Cevap: Öncelikle trafik sigortaları (yeni, yenileme ve ekler) için uyarlanmıştır.

Soru: EGM Sorgu fonksiyonu hangi parametrelerle yapılacaktır?

Cevap: EGM’ den yapılan sorgulamalar “Plaka + Tescil Belge Seri No” ile yapılabilmektedir.

Soru: Trafik ek belgelerinde EGM kontrolü olacak mı?

Cevap: Plaka + tescil sorgusu: plaka değişiklik ve araç bilgi düzeltme zeyillerinde Motor no+ şasi no+ model yılı sorgusu: kısmi iptal, işleten sıfatının kaybı ve satıştan dolayı iptal zeyillerinde olacaktır.

Soru: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sorgu kontrolleri hangi tarihte zorunlu hale gelecektir?

Cevap: Trafik poliçelerinde (yeni, yenileme ve ekler) 01.04.2011 tarihinden itibaren EGM sorgulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

Soru: Belge Seri Kodundaki harfler ne anlama gelmektedir?

Cevap: Kağıt paralardaki harf serisi gibi olup, özel bir anlamı bulunmamaktadır.

Soru: Tescil bilgilerinin EGM ya da SBM’ den sorgulanması arasında bir fark olacak mı (fiyat, hız, vb.)?

Cevap: Sorgulama mantığı MERNİS/VEDOP sorgulamaları ile benzer şekildedir. Önce SBM’ den sorgulanacak, SBM’ de bulunamaz ise EGM’ den sorgu yapılacak olup, EGM’ den sorgulamalar şu an için ücretsizdir.

Soru: Kasko hasar durum belgesinde yer alan bilgilerde hata olması durumunda bu hataların düzeltilmesi için nereye başvurmam gerekiyor?

Cevap: TRAMER sigorta şirketleri tarafından sistemine transfer edilen poliçe ve zeyil kayıtları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. Araç bilgileri, sigortalı ismi, uygulanan kademe bilgisi vb. alanlarda hata olması durumunda, poliçenizi düzenleyen sigorta şirketine başvurmanız gerekmektedir.

Soru: Ödenen hasarın rücu edilmesi durumunda rücu oranı bilgisi, kasko hasar durum belgesinde belirtilecek mi?

Cevap: -Belge alınmak istenen poliçede hasar olması durumunda üretilen kasko hasar durum belgesinde; Hasar dosya no, Dosya çalışma yılı, Hasar tarihi, İhbar tarihi, Hasar nedeni, Rücu oranı bilgileri yer almaktadır.

Soru: Kasko hasar durum belgesi maksimum kaç adet alınabilecektir?

Cevap: Sisteme aşırı yük getirmesi nedeniyle, her bir poliçe için maksimum 100 adet belge üretilebilecektir.

Soru: Kasko Sigortası bilgileri hangi tarihten itibaren TRAMER sisteminde bulunmaya başlamıştır?

Cevap: Kasko sigortası poliçesi düzenleyen bütün sigorta şirketlerinin 01.01.2005 tarihinden itibaren tüm poliçe bilgileri ve bu poliçelere ait hasar kayıtları TRAMER sisteminde bulunacaktır. Yeni üretilen poliçeler ve hasar kayıtları günlük olarak transfer edilmektedir.

Soru: Kasko hasar durum belgesi alırken sigortalının T.C. kimlik veya vergi kimlik numarasının girilmesi gerekmekte midir?

Cevap: Kasko Hasar Durum Belgesi alınırken sigortalıya ait T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik numarasının girilmesi zorunlu olmayıp, hasar durum belgesi alımı gerçekleştirildikten sonra, sigortalı bilgilerinin sorgulanmak istenmesi durumunda T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecektir.

Soru: Kasko poliçemdeki hasarsızlık indirimim ve primler her şirket tarafından farklı verilmektedir. Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim.

Cevap: Kasko sigortası serbest tarifeye dayalı bir sigorta türü olduğundan, kasko sigortası uygulamalarında sigorta şirketleri arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Kasko sigortası ile ilgili olarak Tramer’ in fonksiyonu sadece sistemine gönderilen bilgiler üzerinden “hasar durum belgesi” vermektir. Konu ile ilgili olarak merkezimizce yorum yapılamamaktadır. İlgili sigorta şirketi yetkilileri ile görüşülmesi önerilmektedir.

Soru: Hasarlı Kaza Tespit Tutanağında tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

Cevap: 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi Trafik polisi çağrılmalıdır.

Soru: Kazaya karışan araçlardan biri yabancı plakalı bir araç ise bu durumda Kaza Tespit Tutanağı tutulabilir mi?

Cevap: Yabancı plakalı araçların ülkemizde herhangi bir kazaya karışmaları durumunda Kaza Tespit Tutanağı düzenlenemez. Böyle bir durumda Trafik polisinin çağırılması gerekmektedir.

Soru: Kaza Tespit tutanağı düzenledikten sonra trafik poliçemin bitmiş olduğunu fark ettim bu durumda ne yapılmalıdır?

Cevap: Kaza tespit tutanağının geçerli olması için trafik poliçesinin yürürlükte olması gerekmektedir. Bu durumda tutanak geçersizdir. Kazaya karışan şirketler kendi aralarında kusur ve hasar oranlarına göre değerlendirme yapacaklardır.

Soru: Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

Cevap: Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa, Sürücüde yaş küçüklüğü varsa, Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa, Araçlardan herhangi birinin ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması(28240 sayılı resmi gazete yazısı ile eklenmiştir.)

Soru: Geçirdiğim maddi hasarlı kazada kendi aramızda tutanak tuttum ancak bana yanlış kusur oranı verilmiştir. Kusur durumuma itiraz etmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz?

Cevap: Kaza Tespit Tutanakları ile ilgili tutanakların sisteme girilmesi, evrakların takibi, eksper atanması ve en önemlisi kusur oranlarının belirlenmesi sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Merkezimizce yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması ile ilgili Merkezimizin fonksiyonu; sigorta şirketlerinin tutanakları giriş yapabilecekleri, sigortalıların tutanaklarını sorgulayabilecekleri bir sistem ve bu sistemin alt yapısını oluşturmaktır.

İtirazınızı bağlı bulunduğunuz sigorta şirketinizin hasar departmanı yetkilileri ile görüşmeniz gerekmektedir. Sonuç alamamanız hukuki haklarınız saklıdır.

Soru: Dava Faizi ve Vekâlet Ücreti tutarları otomatik olarak hesaplanan alanlar ve hesaplama değerleri ay bazında değişebildiğinden toplam muallâk tutarları da değişecektir. Bu sebeple ay sonlarında otomatik olarak bu iş çalıştığında yüklü sayıda muallâk gönderimi olacaktır. Bu durum bir sıkıntı yaratır mı?

Cevap: Dosya bazında 199 adet muallâk girişi yapılabilir.

Soru: Mağdur veya TRAMER alacaklısına dava sonucunda tazminat ödemesi yapıldıktan sonra karar düzeltme aşamasında karar lehimize çıkar ve ödediğimiz tutarı iade alma durumunda kalırsak nasıl işlem yapılacaktır? Ödeme iptali veya iadeler nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap: Düzeltme yapılacak her ödeme, ters hareket (-) ile gönderilecektir.

Soru: Yeni Trafik Web servisi ile gönderilecek zorunlu sahalardan TC vatandaşları için TCKN bilgisinin Mernis’ten sorgulanacağı, doğru olmayan kayıtların hataya düşeceği bilgisi alınmıştır. Söz konusu serviste, benzer şekilde kuruluşlar için de SBM tarafında Vergi Kimlik No kontrolü yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi verilmesi rica olunur.

Cevap: TCK, VKN ve YTCK için kimlik kontrolleri yapılmaktadır.

Soru: TRAMER masraf ödeme tiplerinde belirtilen “Avukat” sigorta şirketi avukatı mıdır yoksa TRAMER alacaklısının avukatı mıdır?

Cevap: Gönderilen hasar dosyasına istinaden şirket avukatınız ya da karşı tarafın avukat farkı olmaksızın tüm avukatlık ödemelerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Soru: Veri göndermeye başladığımızda, şirketlere tebliğ olan ve şirketlerce rücu alacağı için açılan davaların verilerini mi gönderilmeli yoksa sistemimizde daha önceden mevcut olan ve devam eden tüm dosyaların verilerini mi göndermeliyiz?

Cevap: Trafik ürününde, Tramer sisteminde mevcut olan hasarlar hariç tüm hasarlar gönderilmelidir.

Soru: Trafik hasar bilgilerinin web servis ile alınmaya başlaması hangi tarihte gerçekleşecektir?

Cevap: Trafik hasar verileri web servis yöntemi ile 01.04.2012 tarihinden itibaren alınmaya başlayacaktır.

Soru: Poliçemize ek belge düzenlemeye çalışırken sistem aşağıda yer alan hata mesajını üretmektedir. Yardımlarınızı rica ederiz. “Alınan Hata Mesajı: 004I030 – Poliçenin henüz yürürlüğe girmemiş bir eki bulunurken yeni ek gönderilemez. “

Cevap: Poliçenin başlangıç tarihi 28.09.2008 olup, aracın satış tarihini 27.09.2008 veremezsiniz. 2008-09-27T21:00:00.000Z 05.03.2009 başlangıç tarihli poliçeye düzenlenmiş olan bir ek belge bulunduğundan, bu tarihten önceki bir tarihe zeyil işlemi yapılamaz. Bu doğrultuda işlem yapınız.

Soru: Veraset İlamlı Poliçe Düzenleme aşamasında, vefat eden kişinin aracı varisler tarafından devir alınıyor ise Hangi işlemler yapılmalıdır?

Cevap: Vefat eden kişinin aracı varisler tarafından devir alınacaksa; Varisler tarafından Veraset İlamı çıkarılır. Varis adına poliçe düzenlenmesi öncesinde vefat eden kişi için KPS sorgusu yapılır.(Kişinin SBM kayıtlarında vefat ettiğinin algılanması için) Vefat eden kişinin poliçesi gün esası üzerinden günün tarihi itibari ile İşleten Sıfatı Kaybı eki ile kısmi iptal edilir. Varis adına yeni bir poliçe düzenlenir. Varis, düzenlenen poliçe ve veraset ilamı ile Araç Tescil Büro Amirliğine başvurur.

Soru: Veraset İlamlı Poliçe İptali aşamasında, vefat eden kişinin aracı varisler tarafından doğrudan 3.şahıslara satılıyor ise ne gibi işlemler yapılmalıdır?

Cevap: Vefat eden kişinin aracı varisler tarafından doğrudan 3.şahıslara satılması durumu; Varisler tarafından Veraset İlamı çıkarılır. Varisler tarafından 3.Şahıs’a Noter Satışı yapılır. Vefat eden kişinin poliçesi İşleten Sıfatı Kaybı eki ile iptal edilir.

Soru: Bir sigortalıya ait araca iki farklı sigorta şirketinden poliçe düzenlenmiş görünmektedir. Poliçelerden birinin iptal edilmesi gerekmektedir, Hangi iptal eki ile işlem yapmamız uygun olur?

Cevap: 23.12.2010 tarihli ve iptal senaryoları konulu duyurumuzda, sigorta şirketlerine bu konu ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Mükerrerlik koşullarını sağlayan poliçelerden ilk düzenlenmiş olanı Kısmi iptal, ikinci düzenleneni ise başlangıcından (mebdeinden) iptal edilmelidir.

Soru: Sistemlerinizdeki mükerrer poliçe kontrolü hangi bilgiler ile sağlanmaktadır?

Cevap: Sistemlerimizdeki mükerrerlik kontrolü şu şekildedir; Mükerrerliğe konu olan iki poliçenin de yürürlükte olması ve bu poliçelerdeki sigortalı bilgilerinin, plaka ve şasi numaralarının aynı olmasıdır.

Soru: 016I002-Araca ait “Plaka” ve “Tescil Belge Seri No” bilgisi, poliçe araç bilgileri ile uyuşmuyor hatası ne anlama geliyor?

Cevap: EGM de yer alan araç bilgileri (şasi, motor ve model yılı, tescil tarihi) ile poliçe araç bilgileri ayni olmadığı için bu Hata verilir.

Soru: Poliçe düzenlerken 0999S002-Poliçe Kimlik Bilgisi için Ad Unvan alan uzunluğu hatalıdır. Mesajını almaktayız, Nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

Cevap: Sigortali_ad_unvan alanı maksimum 50 karakterle sınırlandırılmıştır. Hatayı bu yüzden alıyorsunuz. Bu doğrultuda, trafikVknSorgusu fonksiyonunu kullanarak kurum adını sigortali_ad_unvan ve sigortali_soyad alanlarına paylaştırabilirsiniz.

Soru: Genel Zeyil düzenlenirken, Tüzel müşterilerde “999S005 – Trafik Poliçe Eki Genel Kaydı Parametreleri için Cinsiyet sahasına veri girilmesi zorunludur” hatası alınmaktadır. Nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap: Tüzel sigortalılarda cinsiyet alanını “D” olarak göndermeniz gerekmektedir.

Soru: Özel plakalı araçlara poliçe tanzim ederken “001I072” hatasını alınmaktadır. Poliçenim nasıl tanzim edileceği konusunda yönlendirmenizi rica ederiz.

Cevap: Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerinde kayıtlı olan özel plakalı araçlar için, poliçe tanzim edilirken bilgilerin doğru girilmesi ve POLNET veri tabanındaki bilgiler ile uyuşması kaydıyla ( Hata kodu: 001I072-Araç Plakası, plaka formatından farklı gönderilemez. Hata alınmaması için, plaka numarasının harf – rakam formatına uygun girilmesi gerekmektedir.) alınmadan poliçe tanzim edilmesine olanak sağlanmıştır.

Soru: Konsolosluk, konsolosluk çalışanları ve üslerin yurtdışından getirmiş oldukları araçlarının yeni poliçelerini nasıl tanzim edilmelidir?

Cevap: Konsolosluk, konsolosluk çalışanları ve üslerin yurtdışından getirmiş oldukları araçlarının yeni poliçeleri tanzim edilirken VKN veya YKN’ nin henüz alınmamış olmaması durumunda; Plaka İl kodunun yerli, plaka numarasının (MA-MZ)(CA-CZ) gruplarından biri olması (Örn: 006 MC123), Doğru Pasaport numarasıyla giriş yapılması, Oluşacak (Hata kodu: 001I117 ve 017I003) hata kodları için, sigorta şirketlerinin yetkisine verilen otorizasyon kodu ile poliçenin tanzim edilmesine olanak sağlanmıştır. Bu doğrultuda bağlı bulunduğunuz sigorta şirketinin yetkilileri ile görüşülmesi gerekmektedir.

Soru: İcra yolu ile satış gören ve Veraset İntikal yolu ile varislerine devredilen araç poliçelerinin nasıl tanzim edileceği konusunda bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Bu durumlara sahip araçların yeni poliçeleri tanzim edilirken, “Tescil Belge Seri No” bilgisinin olmaması nedeniyle bu alanın sıfır araçlarda olduğu gibi boş olarak, Motor No+Şasi No+Model Yılı(MSM) alanlarının ise mutlaka doğru olarak gönderilmesi gerekmektedir. Her iki durum için; Emniyet Genel Müdürlüğü’nden öncelikle tescil işlemlerinin yapılması ve akabinde yeni malik için sigorta poliçesi düzenletilmesi mümkün olmaktadır. Aksi durumda işlem yapılabilmesi mümkün olmayacaktır.

Soru: Bir trafik poliçesini başlangıcından iptal etmek istediğimiz zaman “011I093-Günün tarihi ile poliçe başlama tarihi arasındaki gün farki belirlenen gün farkından büyük olduğundan meb iptal yapilamaz. Otorizasyon talep ediniz.” şeklinde hata alınmaktadır. Bu otorizasyon kodunu nasıl temin edebiliriz?

Cevap: Poliçe iptallerinde oluşan ( Hata kodu: 011I093) gün farkı hatası için, sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerinin yetkisine ve kullanımına verilen otorizasyon kodu ile ek belgenin tanzim edilmesine olanak sağlanmıştır. (03.05.2011 tarihli duyurumuz) Bu doğrultuda bağlı bulunduğunuz sigorta şirketinin yetkilileri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Soru: Yenileme poliçesi tanzim ederken, “011I072-Yenileme yapılan aracın plaka bilgisi önceki poliçedeki aracın plaka bilgisi ile uyuşmuyor.” Hatası alınmaktadır. Bu durumda nasıl bir işlem yapılmalıdır?

Cevap: Plaka il kodu değiştirilmek istendiğinde bu hata alınmaktadır. Ruhsat örneği ve önceki poliçe anahtar bilgileri şirket yetkilileri tarafından merkezimize mutlaka iletilmelidir. Plaka il kodu değiştirilmediği halde hata alınıyorsa poliçedeki şasi numarası, araç grup kodu, kimlik numarası kontrol edilmelidir. Poliçede hatalı olan ilgili kayıtlar revize edildiğinde Merkezimize dönüş yapılmadan işlem yapılabilir.

Soru: Aracım eski model olup, ruhsatını 20 yıldır değiştirmedim. Bu durumda eski ruhsatlı poliçelerin tanzimi nasıl olacak?

Cevap: Tescil Belge Seri No alanı eski ruhsatlar için, harf zorunluluğu olmadan sadece rakam olarak gönderilebilmektedir.

Soru: Yenilemesi yapılan trafik poliçelerinde; önceki poliçe bilgileri ile POLNET sistemi üzerindeki bilgiler nasıl karşılaştırılmaktadır?

Cevap: Yenileme poliçelerde; referans gösterilen poliçe verileri ile Emniyet Bilgisi arasında aşağıdaki kurallar çerçevesinde kontroller yapılmaktadır. Sahiplik Bilgileri, Araç tarife grup kodu, Plaka numarası, tutmak zorundadır. Aksi durumda poliçe düzenlenmesine müsaade edilmeyecektir. Eğer plaka tutmuyor ise referans edilen poliçedeki plaka; “geçici plaka ( 34YK, 34G12, v.b) ya da çokça tekrarlayan mükerrer türde plaka ( 34GGG999 v.b.)” ise işleme devam ettirilmektedir. – Plaka bilgisinin uymaması halinde şasi numarasının son 6 hanesinin eşleşmesi durumunda yine işleme devam ettirilmektedir.

Soru: Yeni tescili yapılan ikinci el araçların bazı durumlarda ASBİS Referans Numarasından sonuç dönmemektedir. Bu durumda poliçe kesilmeyecek mi?

Cevap: Yeni tescili yapılan 2.el araçlar için ASBİS Referans Numarası ile yapılan sorgu sonucunun dönmemesi durumunda; Merkezimiz tarafından otomatik olarak Motor+ Şasi +Model (MSM) ile Emniyetten sorgu yapılıp, eğer son 30 gün içerisinde tescil çıkarılmış ise teklif verilmesine ve poliçe tanzim edilmesine olanak sağlanmıştır.

Soru: Bazı araçların poliçeleri tanzim edilirken POLNET sisteminde kayıt olmadığı yönünde hata alınmaktadır Ancak, başka bir sigorta şirketi aynı araç için poliçe düzenleyebilmektedir. Bu durumun neden kaynaklandığını açıklayabilir misiniz?

Cevap: Emniyet Genel Müdürlüğü kendi sisteminde yapmış olduğu her türlü tescil değişikliği ve güncellemelerini her saat başı sorgu yaptığımız sisteme aktarmaktadır. Diğer taraftan 2.el noter satışlarında satışı gerçekleşen araçların yeni sahiplik bilgileri sorgu yaptığımız sisteme bir saat sonra yansımaktadır. Bu nedenle bir saat öncesinde poliçe tanzimi talep edilmesi veya Egm sistemlerinde saat başı yapılan güncellemelere denk gelinmesi halinde sorun yaşanabilmektedir.

Soru: Bazı durumlarda sigortalının ismi sehven hatalı olarak poliçe tanzim ediliyor. Ya da sigortalımızın tüzel kişilik olduğu durumlarda işleten değişmeden sigortalının unvanı LTD. den A.Ş. geçiyor. Bu vb. durumlarda ilgili düzeltmeyi ya da değişikliği Genel Ek belgesi ile yapmak istediğimizde “001I113-Kimlik Bilgisi değişikliği, otorizasyonsuz yapılamaz. Lütfen otorizasyon talep ederken, ruhsat bilgisini ve tüzel kişilik ise resmi gazete kayıt bilgisini gönderiniz.” Hatası alıyoruz. Bu vb. durumlarda ne yapmamız gerekiyor.

Cevap: Şirket Birleşmeleri hariç, şirketlerin unvan değişiklikleri ve sehven yapılan sigortalı bilgileri hataları, doğruluğunun evraklar ile teyit edilmesi kaydıyla Genel Ek Belgesi tanzim edilirken oluşan ( Hata kodu: 001I113- Kimlik Bilgisi değişikliği, otorizasyonsuz yapilamaz. Lütfen otorizasyon talep ederken, ruhsat bilgisini ve tüzel kişilik ise resmi gazete kayit bilgisini gönderiniz.) hatası için, sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerinin yetkililerine ve kullanımına verilen otorizasyon kodu ile ek belgenin tanzim edilmesine olanak sağlanmıştır. (Konuyla ilgili 26.05.2011 tarihinde tüm şirketlere iletilen duyurumuz mevcuttur.) Bu doğrultuda bağlı bulunduğunuz sigorta şirketinin yetkilileri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Soru: POLNET sisteminin kapalı olması durumunda kesilen poliçelerin doğruluğu kontrol edilecek mi?

Cevap: Yenileme poliçesi tanzim edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET) sisteminin kapalı olması halinde önceki poliçede bulunan bilgiler esas alınarak işlem devam ettirilmektedir. Ancak; bu şekilde düzenlenmiş poliçeler, periyodik olarak POLNET’ den tekrar kontrol edilerek, tescil bilgileri uyuşmayan poliçeler için ek belge düzenlenmesi talep edilecektir.

Soru: Yeni(sıfır) araçların tescili sonrası Plaka değişikliği yapılmak istendiğinde, tescil belgesi alınmamış olmasına rağmen tescil belge seri no alanı zorunlu tutuluyor. Bu durumda ne yapılması gerekiyor?

Cevap: Yeni (sıfır) araçların tescili sonrasında YK plaka kodu ile poliçesi düzenlenmiş olan (Örnek: 34 YK ) araçların plaka değişikliği ekinde, tescil belgesi henüz alınamamış olması sebebiyle, tescil belge seri no alanının zorunluluğu kaldırılmıştır.

Soru: Model yılı, içinde bulunduğumuz yıldan daha eski olmasına rağmen sıfır araçlar piyasada satış görebilmektedir. Model yılı eski olan sıfır araçlar için poliçe tanzim edilirken “017I003-Sifir araç için gönderilen model yili içinde bulunulan yildan en fazla 1 yil küçük olabilir. Araç sifir degil ise Tescil Belge SeriNo/ASBIS REF NO gönderilmelidir.” Hatası alınmaktadır. Poliçeyi nasıl tanzim edilebilir?

Cevap: Yeni (sıfır) araçlarda oluşan ( Hata kodu: 017I003 ) model yılı hatası için sigorta şirketlerinin yetkisine verilen otorizasyon kodu kullanılarak poliçenin tanzim edilmesine olanak sağlanmıştır. (14.04.2011 tarihli duyurumuz) Bu doğrultuda bağlı bulunduğunuz sigorta şirketinin yetkilileri ile görüşülmesi gerekmektedir.

Soru: Ülkemizde görev yapan yabancı personeller, ülkelerine dönüş esnasında araçlarının trafikten ilişiğini kesmek istiyorlar. Bu işlemi yaparken nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap: Ülkemizde görev yapan yabancı personellerin, ülkelerine dönüşleri esnasında, (MA-MZ) plakalı araçlarının trafikten ilişiğini kesebilmeleri için, Plaka Değişiklik Eki ile Tescil Belge Seri No alanı gönderilmeden Geçici Plaka’ya (Örnek: 034 G001) dönüşüm yapılmasına 22.06.2011 tarihi itibariyle olanak sağlanmış olup, bu doğrultuda işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Soru: 2011 Model sıfır bir aracın, ruhsatının çıkarılabilmesi için Emniyet genel müdürlüğü tarafından trafik poliçesinin düzenlenmesi şartı aranmaktadır. Aracın ruhsatı olmadığı için tescil belge seri numarası da bulunmamaktadır. Bu tip durumlarda Poliçe tanzimi ne şekilde yapılabilir?

Cevap: Sıfır araçlara düzenlenecek Yeni poliçelerde EGM kontrolü aranmamaktadır. Plaka no alanının “34 YK” şeklinde, Tescil belge seri no alanının ise boş bırakılması, aracın motor no, şasi no ve model yılının doğru şekilde girilmesi halinde poliçe düzenlenebilmektedir.

Soru: Yeni ve yenileme trafik poliçelerinde mükerrer poliçe oluşturma kuralları nelerdir?

Cevap: Yeni trafik poliçelerinde mükerrerlik için; aynı şirketin farklı acentesinden, aynı araç ve sigortalısı için 30 günlük süre içerisinde 2.poliçe oluşturulmasına izin verilmiştir. Yenileme trafik poliçelerinde mükerrerlik için; aynı şirketin farklı acentesinden olmak kaydı ile veya farklı bir sigorta şirketinden 2.mükerrer poliçeye izin verilmektedir.

Soru: TRAMER; Trafik Sigortası Hasar Durum Belgesi’ni ne zamandan itibaren vermeye başladı? Uygulama kapsamı nedir?

Cevap: Hasar Durum Belgesi, 01/07/2004 tarihinden itibaren TRAMER tarafından verilmekte olup, sigorta şirketleri bu tarihten itibaren hasar durum belgesi düzenleyememektedirler. 01/08/2005 tarihinden itibaren www.tramer.org.tr adresinden Hasar Durum Belgesi Düzenleme adımı kaldırılmış olup, sigorta şirketleri kendi yenilemeleri de dahil olmak üzere tüm poliçeler için sadece kullanmış oldukları programlar üzerinden online TRAMER’e bağlanarak Hasar Durum Belgesi alabilmektedir.

Soru: TRAMER sisteminde, hangi bilgiler bulunmaktadır?

Cevap: Trafik ve Taşımacılık sigortası üretimi gerçekleştiren bütün sigorta şirketlerinin 01/01/2003 tarihinden itibaren tüm poliçe bilgileri ve bunların hasar ve ödeme kayıtları ile 01/01/2005 tarihinden itibaren kasko ürünün poliçe ve hasar bilgileri ile Yeşilkart poliçe ve hasar bilgileri ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası poliçe bilgileri TRAMER sistemine transfer edilmiş olup, yeni üretilen poliçeler ve hasar kayıtları ürün bazlı online (gerçek zamanlı) ve günlük olarak işlem görmektedir. TRAMER hizmet ağında bulunan kullanıcılar yetkileri çerçevesinde bu kayıtları sorgulayabilmektedirler.

Soru: TRAMER ne zaman, hangi amaçla kuruldu ve hizmet ağında kimler yer alıyor?

Cevap: Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi-TRAMER, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi-TRAMER’in temel amacı; Trafik Sigortasında denetim etkinliğinin sağlanması, Sektörde uygulama birliğinin sağlanması, Sigorta kaçaklarının önlenmesi, Sahtekârlığa karşı önlem alınması, Toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması, Daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksiz rekabetin önlenmesi, sigorta şirketlerinin rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak, gibi hususlardır.

TRAMER Hizmet Ağı;

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

T.S.R.S. Birliği ve Garanti Hesabı

Sigorta Şirketleri

Yetkili Acenteler ve Brokerler

Eksperler – Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Sağlık Bakanlığı

ve Vatandaşlardan oluşmaktadır.

Soru: 2011 Model sıfır bir araç aldım, bu aracın ruhsatının çıkabilmesi için Emniyet genel müdürlüğü tarafından trafik poliçesinin düzenlenmesi şartı koyulmaktadır. Aracın ruhsatı olmadığı için tescil belge seri numarası da bulunmamaktadır. Poliçemi nasıl düzenleyeceğim konusunda bilgi verir misiniz ? 

Cevap: Sıfır araçlara düzenlenecek Yeni poliçelerde EGM kontrolü aranmamaktadır. Tescil belge seri no alanının boş bırakılması, aracın motor no,şasi no ve model yılının doğru şekilde girilmesi halinde poliçenizi düzenleyebilirsiniz.

Soru: Poliçe düzenlerken aşağıdaki hata mesajını almaktayız, yardımcı olur musunuz? “016I001 – Belirtilen “Plaka” ve “Tescil Belge Seri No” bilgilerine ait tescil kaydi bulunamadi. “

Cevap: 01.04.2011 tarihinden itibaren Tescil Belge Seri No ve Plaka numarası bilgilerini girerek poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda poliçe kesilmesine izin verilmeyecektir. Ruhsat üzerinde bulunan bu bilgileri doğru olarak girmeniz halinde hata alınmaya devam ediliyorsa, en yakın Trafik Tescil Büro Amirliği’ne başvurarak bilgilerinizi güncelletmeniz gerekmektedir.

Soru: Oluşturulan ZYT poliçeleri bilgilerinin doğruluğu nasıl kontrol edilebilir?

Cevap: getZytPoliceSorguByPlakaAndKimlikNo ve getZytPoliceSorguByPoliceKey metodları kullanılarak poliçe bilgileri kontrol edilebilir.

Soru: Sıfır araçlarda EGM sorgusu zorunlu olacak mı?

Cevap: Sıfır araçlarda tescil çıkmamış olduğundan dolayı, EGM sorgusu yapılamayacaktır. 10-15 gün sonra SBM tarafından “Şasi No + Motor No + Model Yılı” ile EGM’ den sorgu yapılacaktır. Dolayısı ile Şasi No, Motor No ve Model Yılı bilgilerinin özenle girilmesi sorgunun doğru yapılabilmesi için çok önemlidir. Sorgular sonucu dönen hatalar sigorta şirketlerine bildirilecektir. Doğrular için ise sigorta şirketleri bilgilendirilecektir. İşleyiş ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

Soru: EGM sorguda sakınca durumları nelerdir?

Cevap:

0: Sakıncasız, 1: Sakıncalı, 2: Yakalama, 3: Yakalamalı Haciz

Soru: Yabancı Kimlik Numarası için neler yapılacaktır?

Cevap: ZYT poliçeleri üzerindeki Uyruk alanı ‘1’ girilip, yabancı kimlik numarası için TC.Kimlik No alanı doldurulacaktır.

Soru: ZYT poliçelerinde, trafik poliçe anahtarı girilmesi zorunlu mu?

Cevap: Mükerrer trafik poliçeleri için seçimli olması, tek trafik poliçeleri için otomatik gelmesi düşünülmektedir. Sistemin devreye girmesinden sonra yeniden değerlendirilecektir.

Soru: ZYT poliçelerinde, Sigortalı ve Sigorta Ettiren kavramları ne anlama gelmektedir?

Cevap: Sigortalı, ruhsat üzerindeki sahiplik bilgilerini ifade etmektedir ve birden fazla olabilir. Sigorta ettiren ise, poliçe primini ödeyen kişi ya da kurumdur ve bir tanedir. İndirim ve sürprim hesaplamalarında, sigortalı(lar) baz alınacaktır.

Soru: EGM Tescil sorgu sonucu dönen bilgiler ile ruhsat üzerindeki bilgileri arasında farklılık söz konusu ise, hangi bilgiler esas alınacaktır?

Cevap: Testler sonucu kesin karar verilecektir. İthiyac duyulursa EGM Tescil düzeltme eki yapılabilir.

Soru: EGM Tescil sorgusu için tescil bilgilerine nereden ulaşılabilir?

Cevap: Şirketler kendi hasar dosyalarında yer alan tescil fotokopilerinden tescil seri no ve plaka ile sorgulama yapabilirler. Değişik kaynaklardan elde edecekleri araç ruhsatı veya fotokopisinde mevcut olan “Plaka + tescil seri no” ile sorgulama yapabilirler.

Soru: Noter satışı, trafik poliçesinde nasıl uygulanacaktır?

Cevap: Noter satışı, taslak halinde olup, kesinleşince konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Soru: EGM Tescil sorgusu sonuç bilgi alanlarından hangileri, trafik poliçesi oluşturulurken değiştirilmeden gönderilecektir?

Cevap: Kesin değiştirilemeyecek alanlar: Plaka, şasi no, motor no, model yılı, tescil tarihi, koltuk sayısı Daha sonra değerlendirilecek diğer alanlar: Silindir hacmi, motor gücü, yakıt tipi, ad/ünvan, soyad

Soru: 1 Eylül 2010 tarihi itibari ile yaşayan ZKFKS poliçeleri SBM’ ye transfer edilecek mi ve ilgili poliçelere ek nasıl yapılacaktır?

Cevap: Olası ekler ve 2009 yılı istatistiklerinin verilebilmesi için, poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak 2009 ve sonrası ZKFKS poliçeleri topluca SBM’ ye transfer edilecektir

Soru: ZYT Teklif metodunda araç bilgileri, trafik poliçesinden gelebilir mi?

Cevap: ZYT teklif metodunda oluşturulan yapıda gelmelidir. Daha sonra yeniden değerlendirilebilecektir.

Soru: EGM Sorgu fonksiyonunu hangi ürünlere uyarlanacaktır?

Cevap: Öncelikle trafik poliçesinde (yeni, yenileme ve ekler) uyarlanacak olup, çalışma bitmiş olup SBM analiz test aşamasındadır. 1 Eylül 2010 tarihi itibari ile eski servisler kapatılacaktır.

Soru: ZYT Online uygulaması ne zaman devreye alınacaktır?

Cevap: Projenin devreye alınma tarihi 1 Eylül 2010’ dur.

Soru: EGM Sorgu fonksiyonu hangi parametrelerle yapılacaktır?

Cevap: EGM’ den yapılan sorgulamalar “Plaka + Tescil Belge Seri No” ile yapılabilmektedir.

Soru: Koltuk sayısında hostes koltuğu dahil mi?

Cevap: EGM, kendilerine gelen formdaki adedi giriyor. Araştırılıyor.

Soru: Trafik sigortasında EGM’ den Tescil bilgileri sorgusunun devreye alınması ertelenebilir mi?

Cevap: 1 Eylül 2010’ da devreye alınacak olup, herhangi bir erteleme kesinlikle söz konusu değildir. Ancak zorunlu olup-olmayacağı, şirketlerimizin “Plaka + Tescil Belge Seri No” ile yapacakları sorgulamalar sonucunda belirlenecektir. Bu sebeple yeterli sayıda sorgulamaların yapılması önem arz etmektedir.

Soru: Mevcut Trafik servislerinde tescil bilgileri alınmadığından, değişiklik olacak mı ve duyuru yapılacak mı?

Cevap: Trafik poliçesinde (yeni, yenileme ve ekler) yazılım çalışmaları bitmiş olup, son testler devam etmektedir. 1 Eylül 2010 tarihi itibari ile eski servisler kapatılacaktır.

Soru: Tescil Seri Kodundaki harflerin bir anlamı var mı?

Cevap: Kağıt paralardaki harf serisi gibi olup, özel bir anlamı yoktur.

Soru: Tescil bilgilerinin EGM ya da SBM’ den sorgulanması arasında bir fark olacak mı (fiyat, hız, vb.)?

Cevap: Sorgulama mantığı MERNİS/VEDOP sorgulamaları ile benzer şekildedir. Önce SBM’ den sorgulanacak, SBM’ de bulunamaz ise EGM’ den sorgu yapılacak olup, EGM’ den sorgulamalar şu an için ücretsizdir.

Soru: Unvan alanı hatalıdır hatası alıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor?

Alınan Hata Mesajı: 0999S002-Poliçe Kimlik Bilgisi için Ad Unvan alan uzunluğu hatalıdır.

Cevap: Sigortali_ad_unvan alanı 50 karakterle sınırlandırılmıştır. Hatayı bu yüzden alıyorsunuz. Bu doğrultuda, trafikVknSorgusu fonksiyonunu kullanarak kurum adını sigortali_ad_unvan ve sigortali_soyad alanlarına paylaştırabilirsiniz.

Soru: Genel Zeyil düzenlenirken, Tüzel müşterilerde cinsiyet alanı zorunludur hatası alıyoruz. Bu hata yeni girişte de alınıyordu düzeltilmişti. Ama tekrar aynı sorunu yaşıyorum.

Alınan Hata Mesajı: 999S005 – Trafik Poliçe Eki Genel Kaydı Parametreleri için Cinsiyet sahasına veri girilmesi zorunludur

Cevap: Tüzel müşterilerde cinsiyet alanını “D” olarak göndermeniz gerekmektedir.

Soru: Poliçemize ek belge düzenlemeye çalışıyoruz. Sistem hata mesajı üretiyor. Ek belge düzenleyemiyoruz. Alınan Hata Mesajı: 004I030 – Poliçenin henüz yürürlüğe girmemiş bir eki bulunurken yeni ek gönderilemez.

Cevap:

1) Poliçenin başlangıç tarihi 28.09.2008 olup, aracın satış tarihini 27.09.2008 veremezsiniz.

2) 05.03.2009 başlangıç tarihli poliçeye düzenlenmiş olan ek belgeler bulunduğundan, bu tarihten önceki bir tarihe zeyil işlemi yapılamaz. Bu doğrultuda işlem yapınız.

Soru: Poliçe girişi sırasında hatalı girilen pul no bilgisinin düzeltilmesi istenmektedir. Hangi zeyilden giriş yapabiliriz?

Cevap: Bu tarz değişikliklerin yapılabileceği bir zeyil türü henüz yoktur ama düzeltme zeyli kullanıma açıldığında bu tip değişiklikler yapılabilecektir. Zeyil Hesaplama Mantığı Aşağıdaki Gibidir. Zeyillerde prim kontrolü sistemimizde aşağıdaki gibi yapılmaktadır. Zeyil prim hesabı kontrolü ;

Yeni Poliçenin Primi (1 yıllık) = (sizin Gönderdiğiniz Fark Primi) * Poliçe Süresi / Zeyil Süresi + Eski Poliçenin Primi. { YPP = (GFP * PS / ZS) + EPP }

Bu prim bilgisinden sonra, yıllık poliçe hesabı yapılır. (Değişiklikten sonraki poliçe sanki 0 dan yapılıyormuşçasına..)

Prim = Tarife Primi * (1 – indirim) * (1 + sürprim) { P = TP * (1 – IND) * (1 + SRP) }

Daha sonra kontrol edilir.

YPP >= P * (1 – 10 / 100) (%10 alt baraj) ve

YPP <= P * (1 + 20 / 100) (%20 üst baraj) olmalı.

Ayrıca gönderilen fark primi uygunsa vergiler, garanti ve tgh fonu gibi değerlerinde doğru olması gerekir. ( 1 YTL lik sapma olabilir.)

Soru: Geçici plakalı poliçeleri eski hali ile yenileyip, yenileme sonrasında plaka değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Ancak hata mesajı alıyoruz, yapamıyoruz . Konu hakkında yardımlarınızı rica ederiz.

Alınan Hata Mesajı: Hizmet isteği reddedildi. Lütfen uyulmamış kurallar listesini kontrol ediniz. 011I048-Geçici plakaya yenileme yapılamaz.

Cevap: Burada yapılması gereken iki farklı yöntem bulunmaktadır.

1.Yöntem: Vadesi bitmemiş bir poliçede bulunan geçici plakaların doğru plaka bilgisi ile düzeltildikten sonra yenilenmesi sağlanabilir.

2.Yöntem: Vadesi bitmiş ve/veya bitmemiş zeyil yapılamıyor, poliçe şirketinizden değil. Bu durumda da sigorta şirketi acente, poliçe, yenileme numarası ve plaka bilgisini bilgi@tramer.org.tr adresine göndermesi halinde ilgili poliçe doğru plaka bilgisi ile hata almadan yenilenebilir.

Soru: Trafik poliçesi düzenlemeye çalışıyorum mükerrer kayıt hatası alıyorum. Burada uygulanan kural konusunda bilgi alabilir miyim?

Alınan Hata Mesajı: 007I012 – Araç için yürürlükte poliçe tespit edilmiştir, aynı araç için mükerrer poliçe düzenlenemez.

Cevap: Mükerrerlik kontrolü için yeni işlerde tüm sektör verisinde tarama yapılmaktadır. Aynı sigortalı ve plakadan düzenlenmiş yürürlükte bir poliçe olması durumunda, yeniden mükerrer poliçe girişinin yapılmasına izin verilmemektedir. Yenilemelerde ise, aynı şirket içerisinde mükerrer poliçesi bulunuyorsa poliçenin düzenlenmesine izin verilmez. Farklı şirkette poliçesi bulunuyorsa, mükerrer poliçe düzenlenmesine izin verilmektedir.

Soru: ZKYTMS indirimini trafik poliçesi düzenlerken uygulayamıyoruz. Sistemden hata alıyoruz. Bu konuda yardımlarınızı rica ederiz.

Alınan Hata Mesajı: 011I010 – Taşımacılık (zkytms) poliçe başlama tarihi, trafik sigortası poliçe başlama tarihinden büyük olamaz.

011I015 – ZKYTMS indirim oranı hatalı

Cevap: Öncelikle ZKYTMS poliçesinin TRAMER sistemimizde olması gerekmektedir. Ardından trafik poliçesinin düzenlendiği tarihte ZKYTMS poliçesinin yürürlükte olması gerekmektedir. (Trafik poliçesinin başladığı gün ZKYTMS poliçesinin vadesinin son günü olmamalıdır.) Son olarak trafik poliçesinde yer alan plaka+şasi bilgisinin referans olarak gösterilen ZKYTMS poliçesindeki bilgiler ile aynı olması durumunda sorunsuz bir şekilde poliçenize ZKYTMS indirimi verebilmeniz mümkündür.

Soru: Acente numarası “X” poliçe numarası “XXYY” poliçe vadeleri 13.03.2009 – 13.03.2010 tarihinde tanzim edilmiştir. Poliçeye bugün (18.03.2009) tarihi itibari ile zeyil yaparak Zorunlu Taşımacılık indirimi yapmak istiyoruz, fakat sistemden aldığımız hata sebebiyle işlem yapamıyoruz. Bu konuda da yardımlarınızı rica etmekteyiz.

Alınan Hata Mesajı: Hizmet isteği reddedildi. Lütfen uyulmamış kurallar listesini kontrol ediniz.

011I018 – Net prim alanı şirketin tarife limitleri dışında olamaz.

Cevap: Trafik poliçesine zeyil düzenlenerek ZKYTMS indiriminin uygulanması mümkün değildir. Ancak trafik poliçesi düzenlenirken ilgili indirim verilebilmektedir.

Soru: Kısa süreli yeşil kart poliçemin iptal edilmesi mümkün müdür?

Cevap: Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde, kısa süreli yeşil kartlar ile tanzim tarihinden itibaren süresi 6 ayı geçen yeşil kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz.

Soru: Trafikten men olmuş çekicimin yeşil kart poliçesini yeni aldığım çekicime devir edebilir miyim?

Cevap: Trafikten men ve noterden satış halleri dahil yeşil kartlar hiçbir halde başka bir araca ve kişiye devredilemez.

Soru: Yabancı plakalı aracımla 7 günlük bir süre için Türkiye’de bulunmaktayım. Ancak yeşil kartımın süresinin Türkiye’ye giriş yaptığımda dolduğunu fark ettim. Ülkenizde bulunduğum sürede yeşil kart poliçesi düzenlenebilir mi?

Cevap: Türk plakalı olmayan ( yabancı plakalı ) araçlara Yeşil Kart tanzim edilemez. Yabancı plakalı bir aracın Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde Yeşil Kartının vadesinin dolması halinde söz konusu araca azami 15 günlük süre için Yeşil Kart tanzim edilebilir. Ancak bu Yeşil Kart T.C sınırları içerinde geçerli olmayıp T.C. sınırları içinde kalınacak süre için ayrıca Trafik Poliçesi düzenlenmesi gerekir.

Soru: Yeşil kart poliçelerinde bir adet çekiciye, en fazla dört adet yeşil kartlı römork takılabileceği belirtilmektedir. Yeni sisteme göre römorklara ait yeşil kart poliçeleri düzenlenirken bağlı bulunduğu çekicinin, şasi numarası istenmektedir. Yeşil kartı bulunan her çekici aracın, yine yeşil kartı bulunan her römorku takarak yurtdışına çıkması durumunda ne gibi problemler yaşanabilir? Bir römorkun, müstakil bir trafik poliçesi tanzim edilerek, bu trafik poliçesine bağlamak suretiyle yapılacak yeşil kartla herhangi bir çekici ile birlikte yurtdışına çıkması mümkün değil midir?

Cevap: 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe giren tarifeyle “Bir çekici plakasına istinaden her biri ücretli en fazla dört römork yeşil kart sertifikası tanzim edilir. Bir çekiciye bağlanan römork vadesinin bitim tarihi çekici vade bitim tarihi ile aynı olacaktır” ifadesi; “Bir çekici plakasına istinaden aynı işletene ait olmak koşulu ile birden fazla römork Yeşil Kart Sertifikası tanzim edilebilir. Bir çekiciye bağlanan römork vadesinin bitim tarihi çekici vade bitim tarihi ile aynı olacaktır.” şeklinde değişmiştir.

Ücretsiz römork Yeşil kartları, Türkiye Yeşil Kart Reasürans Pool’ ü üyesi bir sigorta şirketince düzenlenmiş aynı işletmeciye ait bir çekici yeşil kartına istinaden ve vadeleri bu yeşil kartın vadesi içinde kalmak koşulu ile çekici Yeşil kartını tanzim eden sigorta şirketi tarafından düzenlenebilir. Yeşil kart tanzimcisi sigorta şirketinin yeşil kart üyeliğinden ayrılması halinde ise herhangi bir üyeden ilave römork yeşil kartı tanzim edilebilir “

Tarife şartına göre istenen çekici şasi numarası; römorkun takılacağı çekicinin yeşil kartının olup olmadığının kontrol edilmesi ve römork vade bitiş tarihinin bu çekici yeşil kartına göre ayarlanması içindir. Bir başka anlatımla, römorka yukarıdaki kurala göre yeşil kart tanzim edebilmek içindir. Bu yeşil kart tanzim edildikten sonra römork yeşil kartı olan her hangi bir çekicinin arkasına takılarak yurt dışına çıkabilir, mutlaka römorkun bağlı olduğu çekicinin arkasına takılması gerektiği gibi bir şart bulunmamaktadır. Acentenin belirttiği gibi Pool üyesi bir şirket tarafından tanzim edilmiş geçerli bir yeşil kartı bulunan çekicinin arkasına, yukarıdaki kurala göre yapılmış bir yeşil kartı olan her römork bağlanabilir. Yeni uygulamada da bunun aksine bir durum olmayıp TRAMER’ inde bu konuda her hangi bir zorlaması mevcut değildir. Bildiğiniz gibi bir römork’a müstakil bir Trafik Poliçesi yapmak ise Trafik tarifemize göre mümkün değildir.

Soru: Tutanağımın durumunu TRAMER Sistemi’nden takip edebilir miyim?

Cevap: http://www.tramer.org.tr adresli web sitemizde Online İşlemler bölümü altında yer alan “Tutanak Sorgulama” adımından; -Ürün kodu+Sigorta şirketi+acente no+poliçe no+yenileme no -plaka+motor, -plaka+şasi, -plaka+T.C.kimlik, -plaka+Vergi kimlik, -plaka+Tramer ihbar no, -plaka+pasaport numarası sorgulama kriterlerinden biri ile ilgili tutanağınızın durumunu sorgulayabilmeniz mümkündür.

Soru: Kazaya karışan araçlardan biri yabancı plakalı bir araç ve trafik sigortası yok ise bu durumda Kaza Tespit Tutanağı tutulabilir mi?

Cevap: Yabancı araçlara yurda girişte yeşil kart poliçesi yapılmaktadır. Yeşil kart poliçeleri TRAMER sisteminde bulunmakta ve Kaza Tespit Tutanağına eklenmektedir. Bu doğrultuda yabancı plakalı ve trafik sigorta poliçesi olmayan araçlarda herhangi bir kazaya karışmaları durumunda Kaza Tespit Tutanağı düzenleyebilirler.

Soru: Kaza Tespit tutanağı düzenledikten sonra trafik poliçemin bitmiş olduğunu fark ettim bu durumda ne yapılmalıdır?

Cevap: Kaza tespit tutanağının geçerli olması için trafik poliçesinin yürürlükte olması gerekmektedir. Bu durumda tutanak geçersizdir. Kazaya karışan şirketler kendi aralarında kusur ve hasar oranlarına göre değerlendirme yapacaklardır.

Soru: Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

Cevap: Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz.

 – Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa, – Sürücüde yaş küçüklüğü varsa, – Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, – Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, – Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, – Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, – Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, – Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

Soru: Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağında tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

Cevap: 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi Trafik polisi çağrılmalıdır.

Soru: 2008 yılı trafik sigortası tarife ve talimatları kapsamında hasarsızlık indirim ve artırım oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır?

Cevap: 1/7/2008 yılında yürürlüğe girmiş olan trafik sigortası tarife ve talimatları kapsamında hasarsızlık indirim ve artırım oranlarında değişiklik söz konusudur.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre kısa vadeli poliçe primi nasıl tespit edilecektir?

Cevap: Tarife esasları yönetmeliğinde yer alan yıllık net primin % 25’inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre primin belirlenmesi gerekmektedir. Yıllık primin % 25 ‘i hesaplanırken tarife esaslarında yer alan % 10 indirim ve %20 artırım bandı uygulanmayacaktır.

Soru: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek trafik sigortası ihalelerinde sigorta primi ne şekilde belirlenecektir?

Cevap: 14/07/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tarife Esasları Yönetmeliği’ne göre, 01/08/2007 tarihi itibariyle serbest tarifeye geçilmiştir. Teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olup, sigorta primleri T.S.R.Ş. Birliği tarafından oluşturularak Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmaktadır. Sigorta şirketleri Hazine’nin onayladığı rehber tarifedeki fiyatların % 20 üstünde ya da % 10 eksiğine poliçe kesebilmektedirler. Bu durumun tek istisnası kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı Trafik Sigortaları ihalelerinde verilecek fiyatların tam serbest olmasıdır. Rehber tarife üzerindeki primler için % 20 ile eksi % 10’luk bandın bu gibi ihaleler için geçerli olmaması yönetmeliğin 17.maddesinde belirtilmiş olup bunun dışında kalan şirketler için standart uygulamalar devam etmektedir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre sigorta şirketleri indirim ve artırım bantlarını her il ve araç için aynı oranda mı uygulamak zorundadır?

Cevap: Sigorta şirketleri kendilerine tanınan indirim ve artırım bandı çerçevesinde tarifelerine illere veya araç türlerine göre belirlemekte serbesttirler. Bu kapsamda, araç grupları bakımından farklı illerde farklı indirim veya artırım yapabilecekleri gibi aynı ilde farklı araç grupları açısından farklı indirim veya artırım oranları uygulayabileceklerdir. Bu itibarla, bir sigorta şirketi adına aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hükümle, aynı şirketin aynı mahiyetteki bir risk için aracıları arasında fiyat farklılığının bulunmamasının temini amaçlanmıştır.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre, yeni teminat limitleri yürürlükte bulunan poliçelere ek prim alınarak mı uygulanacaktır?

Cevap: Fark zeyili Trafik Sigortasında düzenlenmemektedir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre mesleki faaliyetle yurt dışına çıkan araçların yurda dönmeleri durumunda yaptıracakları poliçeye kaçıncı basamak uygulanmalıdır?

Cevap: 01.07.2008 tarihinden sonra; mesleki faaliyetle yurt dışına çıkan araçların yurda dönmeleri durumunda yaptıracakları poliçelerde aranan kurallar öncelikle; Yurda giriş yaparken (sınır kapısında) aracın trafik sigortası poliçesi düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ancak, aracın yurt dışına çıkmadan önce 01/01/2003 tarihinden sonraki bir tarihe ait önceki poliçesinin bulunması ve bu poliçenin bilgisinin sistemimizde yer alması durumunda önceki mevcut haklar aşağıdaki süreç uygulanarak korunabilecektir. Poliçeyi tanzim edecek sigorta şirketinin genel müdürlüğü tarafından, yurtdışına çıkış yapmadan önce, 01/01/2003 tarihinden sonraki bir tarihe ait aracın trafik sigortası poliçesi bilgisinin, kontrol amacıyla tarafımıza gönderilmesinden sonra, bu özet poliçe bilgisinin sistemimizde bulunup bulunmadığının kontrolü tarafımızca yapılarak, yurtdışı otorizasyon süreci başlatılmış olacaktır. Sigorta şirketleri, yetkili kamu kurumu izniyle yurtdışına çıkış yapan araç işletenlerinden elde etmiş oldukları poliçe, araç ve işleten bilgilerini istenilen formatta sistemimize transfer etmektedirler. Referans gösterilen poliçe bilgisinin yanı sıra, talebe konu olan araçların yurda dönüş tarihi üzerinden 30 günlük sürenin aşılıp aşılmadığı değerlendirilmekte olup, yenileme işlemini gerçekleştirilmediği her 30 gün için prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Yukarıdaki koşulların sağlanamaması durumunda, yurda giriş yaparken aracın ruhsatında yer alan tescil tarihi baz alınarak trafik sigortası poliçesi tanzim edilecektir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre araç ikame zeyilnamesi tanzim edilebilir mi?

Cevap:

(1) Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.

(2) İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı araç türünde bir araç edinmesi halinde mevcut sözleşme feshedilerek yeni bir sigorta sözleşmesi düzenlenir. Mevcut sözleşmesine prim indirimi uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesine 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Mevcut sözleşmesine prim artırımı uygulanan işletenin düzenlenecek sigorta sözleşmelerine uygulanacak prim basamağı, kaldığı yerden devam eder.

(3) İkinci fıkra kapsamında yeni bir sigorta sözleşmesi yaptırıldığında, sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre araç işleteninin değişmesi durumunda mevcut poliçe devir edilebilir mi?

Cevap: Mevcut Yönetmelikte (6 Şubat 2008 tarihli 26779 sayılı) Devir Zeyili ile ilgili herhangi bir imkan tanınmamaktadır.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre araç işleteni sıfatını kaybedenlerin farklı araç türünden yeni bir araç almaları durumunda yaptıracakları poliçeye kaçıncı basamak uygulanmalıdır?

Cevap: 01.07.2008 tarihinden itibaren, araç işleteni sıfatını kaybedenler araç türü gözetmeksizin; Önceki poliçesi devirden fesih ise, hasar sayısı kadar basamak indirilir;

a) Eğer basamak 4’ten küçük ise yeni poliçe bu basamaktan düzenlenmelidir (sürprim devam ettirilir).

b) Eğer basamak 4 veya 4’ten büyük olduğu durumlarda;

• Fesih başlama tarihi serbest tarife geçişinden önce ve fesih tarihinden itibaren 730 günden az bir süre geçmiş ise basamak devam ettirilir (indirim hakları korunur). • Fesih başlama tarihi serbest tarife geçişinden önce ve fesih tarihinden itibaren 730 günden daha uzun bir süre geçmiş ise basamak 4’e çekilir ve geçmiş dönem hasar sayısı kadar basamak indirilir. • Fesih başlama tarihi serbest tarife geçişinden sonra basamak 4’e çekilir ve geçmiş dönem hasar sayısı kadar basamak indirilir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre araç işleteni sıfatını kaybedenlerin aynı araç türünden yeni bir araç almaları durumunda yaptıracakları poliçeye kaçıncı basamak uygulanmalıdır?

Cevap: 01.07.2008 tarihinden önce; araç işleteni sıfatını kaybedenler, durumunu belgeleyen evrakını sunmak kaydıyla; İki yıl (730 gün) içinde kullandıkları aynı araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta yaptırırlarsa, bu Tarife ve Talimatın A.1.4.1 maddesi hükmünün yerine getirilmesi şartıyla, hasarsızlık indirimi hakları devam eder.

01.07.2008 tarihinden sonra; araç işleteni sıfatını kaybedenler; Önceki poliçesi devirden fesih ise, hasar sayısı kadar basamak indirilir;

a) Eğer basamak 4’ten küçük ise yeni poliçe bu basamaktan düzenlenmelidir (sürprim devam ettirilir).

b) Eğer basamak 4 veya 4’ten büyük ise; • Fesih başlama tarihi serbest tarife geçişinden önce ve fesih tarihinden itibaren 730 günden az bir süre geçmiş ise basamak devam ettirilir (indirim hakları korunur). • Fesih başlama tarihi serbest tarife geçişinden önce ve fesih tarihinden itibaren 730 günden daha uzun bir süre geçmiş ise basamak 4’e çekilir ve geçmiş dönem hasar sayısı kadar basamak indirilir. • Fesih başlama tarihi serbest tarife geçişinden sonra basamak 4’e çekilir ve geçmiş dönem hasar sayısı kadar basamak indirilir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre zamanında yenilenmeyen poliçelere hangi basamak uygulanır?

Cevap: 01.07.2008 tarihinde uygulamaya giren trafik tarifesine göre, trafik poliçesinin vadesinde yenilenmemesi durumunda basamak yine bir üst basamağa çıkartılacak, fakat gecikme oranı hesaplanarak (her 30 günlük süre için %50 ile sınırlı olmak üzere %5 gecikme sürprimi uygulanacaktır). Poliçenin basamağı, sadece poliçeye ait hasar olması durumunda bir basamak indirilecektir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre sigorta şirketlerinin saklaması gereken belgeler hangileridir?

Cevap: Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre sigortalının ibraz etmesi gereken belgeler nelerdir?

Cevap: Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı;

a. Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya bu işlemi gösterir sair belgeyi; aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini; varsa taşımacılık belgesini,

b. Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini,

c. Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından TRAMER veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

Soru: Serbest tarife esaslarına göre işleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacak araçlara hangi basamak uygulanır?

Cevap: 01.07.2008 tarihi itibariyle serbest tarifeye geçişle birlikte yeni tescil olmuş araçlar için basamak (4.basamak) olup, tescil tarihinden itibaren 0-30 gün arası gecikme sürprimi uygulanmamaktadır. Tescil tarihinden itibaren ilk 30 gün içerisinde trafik poliçesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süre aşıldığı takdirde, her 30 günlük süre için %50 ile sınırlı olmak üzere %5 gecikme sürprimi uygulanacaktır.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre kısa vadeli poliçelere hangi indirim ve artırımlar uygulanır?

Cevap: Kısa vadeli poliçelere;

Hasarsızlık indirimi ve il trafik hasar yoğunluğu indirimi uygulanmaz. Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi ve hasar sürprimi uygulanır. Kısa vadeli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz, ancak bu sözleşmelere prim artırımı, il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre kısa vadeli poliçe hangi koşullarda düzenlenebilecektir?

Cevap: Tarife esasları yönetmeliğine göre kısa vadeli poliçeler aşağıdaki araçlar için uygulanabilmektedir.

* Geçici plakalı araçlar,

* 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları,

* Milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtlar. Kısa vadeli süreli poliçe primi, 4. basamaktan poliçe priminin %25’inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tanzim edilir.

Soru: Serbest tarife uygulama esaslarına göre teminat ve prim tutarları neye göre belirlenecektir?

Cevap: Trafik sigortası teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenerek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte yayınlanmaktadır. Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği ile, Trafik Sigortası primlerinin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından teklif ve Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan esaslar çerçevesinde sigorta şirketlerince tespit edilmesi hükme bağlanmıştır.

Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca, Trafik sigortası primleri, bu Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilir ve peşin olarak tahsil edilir. Sigorta şirketleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Sigorta şirketleri, bu Yönetmeliğin 15. maddesi hükmüne tabi olmak üzere Yönetmelik eki tablolarda yer alan araç türüne göre il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilirler. Sigorta şirketleri belirlenen bu tutar üzerinden %10 oranında indirim ve %20 oranında artırım aralığını aşmamak kaydıyla 5. maddedeki sebepler hariç olmak üzere serbestçe artırım ve/veya indirim sebebi belirleyebilirler. Sigorta şirketleri tespit ettikleri tarifeleri 3 aydan önce değiştiremezler. Bir sigorta şirketi adına aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.”

Soru: Trafik sigortalarında serbest tarife sistemi hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir?

Cevap: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik, 14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Trafik sigortası tarifelerinin sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenmesi”ne ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni yönetmelik hükümlerine göre, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) tarafından hazırlanmış olan esaslar ise 27/07/2007 tarih ve 34799 sayılı Hazine Müsteşarlığı yazısı ile tasdik edilmiştir.

Yeni yönetmelik ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araçların işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacakları zararlara karşı sigorta teminatı sağlayan Trafik Sigortası primlerinin, TSRŞB tarafından teklif ve Hazine Müsteşarlığınca onaylanan esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri tarafından serbest olarak tespit edilmesi hükme bağlanmıştır.

Soru: 2007 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir?

Cevap: 2007 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları 01/01/2007 tarih ve 00:01’de geçerli olmak üzere yayınlanmıştır.

Soru: Önceki dönem poliçenin başlangıçtan iptal edilmiş olması durumunda bu poliçe için TRAMER Hasar Durum Belgesi alınarak yeni poliçe düzenlenebilir mi?

Cevap: TRAMER Hasar Durum Belgesi poliçe son durumu üzerinden üretilmektedir. Poliçenin son durum itibari ile başlangıçtan iptal olması durumunda ilgili poliçe için TRAMER Belge Numarası üretilmemekte, ilgili poliçe üzerindeki indirim hakları kullanılamamakta ve sistem hata mesajı vermektedir.

Soru: TRAMER sisteminde ilgili poliçe kaydına erişilmesine rağmen TRAMER Belge Numarası alınamamaktadır. Neden?

Cevap: TRAMER Belge Numarası, poliçe vade bitim tarihinden maksimum 30 gün önce alınabilmektedir. Bu süre öncesinde TRAMER belge numarası alınmak istenmesi durumunda sistem hata mesajı vermektedir. Ayrıca başlangıçtan iptal edilen poliçeler önceki poliçe bilgisi olarak kullanılamayacağından sistemde ilgili kayda erişilmesine rağmen TRAMER belge numarası alınmak istenmesi durumunda hata mesajı verilmektedir.

Soru: ZKYTMS Poliçe Bilgilerinde Hata Olması Durumunda Bu Hataların Düzeltilmesi İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Cevap: TRAMER sigorta şirketleri tarafından sistemine transfer edilen poliçe ve zeyil kayıtları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak poliçenizi düzenleyen sigorta şirketine başvurmanız gerekmektedir.

Soru: ZKYTMS Hasar Durum Belgesi Maksimum Kaç Adet Alınabilecektir?

Cevap: Sisteme aşırı yük getirmemesi amacıyla, her bir poliçe için maksimum 50 adet belge üretilebilecektir.

Soru: ZKYTMS Hasar Durum Belgesini TRAMER sisteminden nasıl alabilirim?

Cevap: 01/06/2006 tarihinden itibaren hasar durum belgesi sigorta şirketlerinin kullanmış olduğu programlar üzerinden online TRAMER’e bağlanarak alınabilmektedir. Sorgulama yaparken sigortalı özel kişi ve T.C. vatandaşı ise vatandaşlık numarası, özel kişi ve T.C. vatandaşı değil ise pasaport numarası, tüzel kişi ise vergi numarası kullanılmalıdır.

Soru: 1. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası (ZKYTMS) Bilgileri Hangi Tarihten İtibaren TRAMER Sisteminde Bulunacaktır?

Cevap: 19.01.2004 tarihinden itibaren tüm poliçe bilgileri ve bu poliçelere ait hasar kayıtları TRAMER sisteminde bulunacaktır.

Soru: Aracın hurdaya çıkarılması, tescil kaydının silinmesi veya çalınması durumunda poliçe iptal edilerek indirimler sigortalının yeni alacağı aracına uygulanabilir mi?

Cevap: 2006 yılı tarife talimatlarında aracın satılması halinde mevcut poliçenin devirden dolayı fesih zeyli ile iptal edilerek poliçedeki indirim haklarının iki yıl süresince aynı araç grubundan başka bir aracın işleteni olarak düzenlenecek poliçeye uygulanması maddesi genişletilerek aracın çalınması, hurdaya çıkarılması, tescil kaydının silinmesi gibi durumları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Araç işleteni sıfatının kaybedildiği durumlarda, durumu belgeleyen evrakı sunmak kaydıyla poliçenin gün esası ile iptal edilerek işlememiş günlerin primlerinin iadesi ve aynı araç grubundan iki yıl içinde alınacak yeni bir araç için düzenlenecek poliçede indirim haklarının kullanılması sağlanmıştır. Devirden dolayı fesih dışındaki durumlar için TRAMER bünyesinde ayrı bir zeyil türü oluşturulacak ve bu işlemlerin yeni tanımlanan zeyil türü ile yapılması sağlanacaktır.

Soru: 2006 yılı tarifesi kapsamında indirim ve artırımların uygulanması yönteminde herhangi bir farklılık var mıdır?

Cevap: 2006 yılı trafik sigortası tarifesinde indirim ve artırımların uygulanması yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İndirim ve artırımlar aşağıda belirtilen şekilde poliçe primine ardı ardına uygulanmalıdır.

*İl trafik hasar yoğunluğu indirimi,
*Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı,
*Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi.

Soru: 1. basamak primine %10 ek prim uygulaması ne zaman gerçekleştirilmelidir?

Cevap:
1. basamak primine %10 ek prim uygulaması aşağıdaki durumlarda uygulanması gerekmektedir.

*Mevcut poliçenin vade bitim tarihinde yenilenmemesi durumunda, takip eden her 30 günlük dönemde poliçe basamağı bir basamak indirilir. İndirilen basamağın 1. basamak olması durumunda, 1. basamak primine %10 ek prim uygulanması gerekmektedir.

*Mevcut poliçe basamağının 1. basamak olması durumunda ve poliçe vade bitim tarihinde yenilenmemesi durumunda %10 ek prim uygulaması gerçekleştirilir.

*Prim basamağının tespiti amacıyla araç satışını gösterir belgeyi, araç ruhsat suretini ve gerekli durumlarda son poliçe örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, birinci basamakta yer alan prim oranına % 10 ilave edilerek hesaplanır.

Soru: Araç işleteninin 2006 yılında değişmesi durumunda poliçe tanzimi hangi kritere göre gerçekleştirilecektir?

Cevap: Araç işleteninin değişmesi durumunda;

1-Devirden Dolayı Fesih Zeyilnamesi tanzimi:

Devirden Dolayı Fesih Zeyilnamesi tanzimi aynı şekilde devam etmekte olup araç işleteninin değişmesi durumunda; sigorta sözleşmesi satış tarihini takiben 10. günden itibaren fesih olur. Hasarsızlık indirimine hak kazanan bir işleten, fesih tarihinden itibaren, indirim hakkını aynı araç grup türü bazında 730 gün (2 yıl) boyunca devam ettirebilir. (örnek: 01.10.2005-01.10.2006 tarihleri arasında otomobil için 7 basamaktan düzenlenen bir poliçenin 01.02.2006 tarihinde işleteninin değişmesi durumunda, 11.02.2006 tarihinde mevcut poliçe fesih olur. 11.2.2006 tarihinden itibaren 730 gün içinde işleten, otomobil araç grup kodundan başka bir araç için poliçe talep ederse, 7. basamaktan poliçesini tanzim edebilir.)

Fesih tarihinden itibaren farklı bir araç grup kodundan poliçe talep edilmesi durumunda ise, tescil tarihine bağlı olarak 4. basamaktan poliçe düzenlenebilir.

Prim artırımına konu olan bir araç işleteni ise zaman ve araç grup koduna bağlı olmaksızın sürprimli basamak devam ettirilir. (örnek; 1.10.2005-1.10.2006 tarihleri arasında otomobil için 2 basamaktan düzenlenen bir poliçenin 1.02.2006 tarihinde işleteninin değişmesi durumunda, 11.02.2006 tarihinde mevcut poliçe fesih olur. 11.2.2006 tarihinden itibaren herhangi bir dönem içinde işletenin taksi veya otomobil araç grup kodundan poliçe talebinde bulunması durumunda, yeni poliçenin 2 basamaktan düzenlenmesi gerekmektedir)

2-Araç Değişikliği (ikame) Zeyilnamesi tanzimi:

Sigortalının aracını satıp, yeni bir araç alması durumunda sigorta şirketine bildirerek araç değişikliği (ikame) zeyilnamesi yapabilecektir. Bu şekilde mevcut poliçe aynı işletenin yeni aracını kapsayacak şekilde devam ettirilebilecektir. Araç değişikliği (ikame) zeyilnamesi yapılırken, araç grubunda herhangi bir değişiklik olması durumunda tarifeye göre oluşan prim farkı, sigortalıdan tahsil edilecektir. Araç değişikliği (ikame) zeyili için TRAMER bünyesinde yeni bir zeyil türü oluşturulacak ve bu işlemlerin yeni zeyil türü ile yapılması gerekmektedir.

Soru: Vade bitim tarihinde poliçenin yenilenmemesi durumda uygulanacak tarife basamak kodu ne olmalıdır?

Cevap: Vade bitim tarihinde poliçenin yenilenmemesi durumunda, poliçe vadesinin bitiş tarihinden itibaren yenileme işleminin yapılmadığı her 30 gün için mevcut poliçe prim oranı bir basamak indirilir. Uygulanacak bir alt basamağın bulunmaması durumunda da birinci basamakta bulunan artım oranına(%40) yüzde 10 ilave edilerek(%50) hesaplanır. Örnek: 7.basamakta %20 indirim hakkı bulunan bir poliçenin vadesinde yenilenmemesi durumunda ilk 30 gün içinde yenileme gerçekleştirilirse 6.basamak %15 indirim uygulanır

Soru: İlk kez trafiğe çıkan araçlar için poliçe tanzimi kaçıncı basamaktan gerçekleştirilmelidir?

Cevap: İlk kez trafiğe çıkan araçlar için (0 km veya yeni tescil) dördüncü (4.) basamaktan poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir.

Tescil tarihinden 30 gün sonra poliçe tanzim edilmek istenmesi durumunda, bir basamak indirilerek üçüncü (3.) basamaktan poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde de poliçe tanzimi gerçekleştirilmez ise, takip eden her 30 günlük dönemde bir basamak daha indirilir. Elde edilen basamak birinci (1.) basamak olmasına rağmen, takip eden 30 günlük süre içinde de poliçe yenilemesi gerçekleştirilmez ise birinci basamak primi (%40) +%10 ilave edilerek %50 prim artırımı uygulanarak birinci (1.) basamaktan poliçe tanzim edilir.

Soru: 2006 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir?

Cevap: 2006 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları 01/01/2006 tarih ve 00:01’de geçerli olmak üzere yayınlanmıştır.

Soru: TRAMER sistemine transfer edilen poliçeye ait hasar bilgilerinin güncellenmesi nasıl sağlanacaktır?

Cevap: Sistemimize transfer edilen poliçeye ait hasar bilgilerinde değişiklik olması durumunda ilgili kaydın son durum bilgisinin yeniden sistemimize gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen hasar bilgisi;

§ TRAMER sisteminde bulunması durumunda son durum bilgisine bağlı olarak güncellenecek (update);

§ TRAMER sistemine daha önce transfer edilmemiş hasar bilgisi ise sistemimize yeni hasar dosyası olarak eklenecektir. (insert)

Soru: TRAMER sistemine transfer edilen poliçeye, herhangi bir zeyil düzenlendiğinde sisteminize transfer nasıl sağlanacaktır?

Cevap: Sistemimize transfer edilen poliçe ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda (zeyil düzenlendiğinde) ilgili poliçenin son durum bilgisinin yeniden sistemimize gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen poliçe bilgisi;

§ TRAMER sisteminde bulunması durumunda son durum bilgisine bağlı olarak, poliçe bilgisi güncellenecek (update);

§ TRAMER sistemine daha önce transfer edilmemiş poliçe bilgisi ise sistemimize yeni kayıt olarak eklenecektir. (insert)

Soru: Vergi Kimlik numarasına bağlı olarak sorgulama yapıldığında sigortalıya ait hangi bilgiler elde edilebilir?

Cevap: Vergi Kimlik numarası ile tüzel kişilikler için sorgulama yapılabilmekte olup;

· Şirket türü,

· Kurum Adı,

· Kurum tescil tarihi

bilgileri elde edilebilmektedir

Soru: T.C.Kimlik numarasına bağlı olarak sorgulama yapıldığında sigortalıya ait hangi bilgiler elde edilebilir?

Cevap: T.C.Kimlik numarası ile özel kişiler için sorgulama yapılabilmekte olup;

· Sigortalı adı, soyadı,

· Sigortalı cinsiyeti,

· Sigortalı doğum tarihi ve yeri,

· Sigortalı baba adı,

· Sigortalı ölüm tarihi

bilgileri elde edilebilmektedir.

Soru: Kasko poliçesine aracın hasarı bulunmamasına rağmen yanlışlıkla hasar dosyası açılarak, TRAMER sistemine transfer edilmesi durumunda gerekli düzeltmeyi ne şekilde yapabiliriz?

Cevap: Dosyanın hatalı olarak açılması ve transfer edilmesi durumunda, ilgili sigorta şirketi tarafından hasar durum bilgisi alanının (1)-geçersiz kodu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Soru: Kasko Hasar Durum Belgesinde Yer Alan Bilgilerde Hata Olması Durumunda Bu Hataların Düzeltilmesi İçin Nereye Başvurmam Gerekiyor?

Cevap: TRAMER sigorta şirketleri tarafından sistemine transfer edilen poliçe ve zeyil kayıtları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. Araç bilgileri, sigortalı ismi, uygulanan kademe bilgisi vb. alanlarda hata olması durumunda, poliçenizi düzenleyen sigorta şirketine başvurmanız gerekmektedir.

Soru: Kasko Hasar Durum Belgesi Maksimum Kaç Adet Alınabilecektir?

Cevap: Sisteme aşırı yük getirmesi nedeniyle, her bir poliçe için maksimum 50 adet belge üretilebilecektir.

Soru: Ödenen Hasarın Rücu Edilmesi Durumunda Rücu Oranı Bilgisi, Kasko Hasar Durum Belgesinde Belirtilecek mi?

Cevap: Belge alınmak istenen poliçede hasar olması durumunda üretilen kasko hasar durum belgesinde;

· Hasar dosya no,

· Dosya çalışma yılı,

· Hasar tarihi,

· İhbar tarihi,

· Hasar nedeni,

· Rücu oranı

bilgileri yer alacaktır.

Soru: Kasko Sigortası Bilgileri Hangi Tarihten İtibaren TRAMER Sisteminde Bulunacaktır?

Cevap: Kasko sigortası poliçesi düzenleyen bütün sigorta şirketlerinin 01.01.2005 tarihinden itibaren tüm poliçe bilgileri ve bu poliçelere ait hasar kayıtları TRAMER sisteminde bulunacaktır. Yeni üretilen poliçeler ve hasar kayıtları günlük olarak transfer edilecektir.

Soru: Kasko Hasar Durum Belgesini TRAMER Sisteminden Nasıl Alabilirim?

Cevap: Kasko Hasar durum belgesi sigorta şirketlerinin kullanmış olduğu programlar üzerinden on-line TRAMER’e bağlanılarak alınabilmektedir. Sorgulama yaparken sigorta şirketi, acente, poliçe ve yenileme numarası kullanılmalıdır. Sorgulama sonucunda poliçeye uygulanan kademe bilgisi ve hasar durumu bilgisi verilmektedir.

Soru: Kasko Hasar Durum Belgesi Alırken Sigortalının T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik Numarasının Girilmesi Gerekmekte Midir?

Cevap: Kasko Hasar Durum Belgesi alınırken sigortalıya ait T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik numarasının girilmesi zorunlu olmayıp, hasar durum belgesi alımı gerçekleştirildikten sonra, sigortalı bilgilerinin sorgulanmak istenmesi durumunda T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecektir.

Soru: Kasko Hasar Durum Belgesi Üretilirken Şirketler Arasındaki Uygulama Farklılıkları Dikkate Alınacak mı?

Cevap: TRAMER tarafından üretilen hasar durum belgelerinde, hasarsızlık indirimi uygulamasına baz teşkil eden;

· Sigortalı bilgileri

· Araç bilgileri

· Poliçe iptal durumu

· Poliçeye uygulanan kademe bilgisi

· Hasar bilgileri

yer almakta olup, sigorta şirketleri kendi uygulamalarını göz önünde bulundurarak uygulanması gereken kademeyi tespit edebileceklerdir.

Soru: Poliçe düzenleme aşamasında vatandaşlık numarası ile sorgulama yaptığımda sigortalı isminde yazım hatası bulunmaktadır. Bu durumda ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Vatandaşlık numarası ile yapılan sorgulamada sigortalı bilgilileri Kimlik Paylaşım sisteminden alınmakta olup, bu bilgiler üzerinde TRAMER tarafından değişiklik yapılamamaktadır. Sorgulama sonucunda dönen bilgilerde hata olması durumunda sigortalının en kısa zamanda bağlı bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğüne kaydın düzeltilmesi yönünde başvurması gerekmektedir. Hatalı kayıtların düzeltilmesi yetkisi sadece ilçe nüfus müdürlüklerine aittir.

Soru: Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satışı gerçekleştirilen araçların tescil işlemi nasıl yapılır? Trafik sigorta poliçesinde sigortalı kim olmalıdır?

Cevap: Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışları, alıcının ikametgahının bulunduğu yer noterlerinde yapılır ve bu araçlar alıcısı adına tescil edilir. Tescil belgelerine, mülkiyeti muhafazalı olduğuna dair şerh konur. Trafik sigorta poliçesi ise tescil belgesi baz alınarak alıcı adına düzenlenmelidir.

Soru: Yetkili kamu kuruluşu izniyle yurtdışında kullanılan ve bu süre zarfında trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi mümkün olmayan araçların, yurda geri dönüş aşamasında poliçe talebinde bulunulması durumunda indirim hakkı nasıl korunabilir?

Cevap: Yurtdışında bulunan araçların yurda giriş tarihinden sonra 30 gün içinde trafik sigortasının yaptırılmış olması kaydıyla, yurtdışında geçen süre dikkate alınmaksızın indirim hakkı devam ettirilmektedir. Kamu kuruluşu izniyle yurtdışına çıkış yapan araçlara ait bilgilerin sigorta şirketi tarafından TRAMER sistemine transfer edilmesi gerekmektedir. TRAMER sistemine transferi gerçekleştirilen kayıtlarla ilgili gerçekleştirilen incelemeye bağlı olarak onay numarası üretilmekte ve onay numarası ile “Hasar Durum Belgesi” online alınarak indirim hakkı devam ettirilmektedir.

Soru: Kısmi İptal zeyliyle iptal edilen bir poliçe için TRAMER Hasar Durum Belgesi alınarak yeni poliçe düzenlenebilir mi?

Cevap: Kısmi iptal zeyli ile iptal edilen poliçeler için TRAMER Hasar Durum Belgesi verilmekte olup, kısmi iptal zeyli başlangıç tarihi, poliçe bitiş tarihi olarak kabul edilmekte ve yeni poliçe için uygulanması gereken basamak tespitinde bu tarih baz alınmaktadır. Kısmi iptal zeyilname tarihinde yeni poliçe tanzim talebinde bulunulması durumunda (aynı gün içinde) poliçe üzerindeki indirim hakkı aynen yeni poliçeye taşınmaktadır. Bu poliçelerde poliçe vadesi sona ermeden iptal işlemi yapılığı için bir üst basamak uygulanamamaktadır.

Soru: Önceki dönem poliçenin başlangıçtan iptal edilmiş olması durumunda bu poliçe için TRAMER Hasar Durum Belgesi alınarak yeni poliçe düzenlenebilir mi?

Cevap: TRAMER Hasar Durum Belgesi poliçe son durumu üzerinden üretilmektedir. Poliçenin son durum itibari ile başlangıçtan iptal olması durumunda ilgili poliçe için TRAMER Belge Numarası üretilmemekte, ilgili poliçe üzerindeki indirim hakları kullanılamamakta ve sistem hata mesajı vermektedir.

Soru: Ruhsatın birden fazla şahıs üzerine kayıtlı olması durumunda poliçe tanzimi nasıl gerçekleştirilmelidir?

Cevap: Ruhsatın birden fazla şahıs üzerine kayıtlı olması durumunda, poliçe tanzimi esnasında sadece bir şahsın T.C. Kimlik Numarası ile TRAMER sisteminden sorgulama yapılması ve ilgili şahsa ait bilgilerin poliçe üzerine sigortalı olarak yansıtılması gerekmektedir. Ruhsat üzerinde yer alan diğer şahıslara ait bilgilerin ise poliçe üzerine açıklama olarak eklenmesi önerilmektedir.

Soru: Sigortalı uyruğunun yabancı olması ve aracın il plaka kodunun Türk plakalı olması durumunda nasıl poliçe tanzim edilmelidir?

Cevap: Sigortalının uyruğunun yabancı ve işleten olarak kullandığı aracın da yabancı plakalı olması durumunda; 4. basamaktan, pasaport bilgileri baz alınarak poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi,

Sigortalının uyruğunun yabancı ve işleten olarak kullandığı aracının Türk Plakalı ve CA-CZ/MA-MZ serisinden bir plaka sahibi olması durumunda; ruhsat bilgisine bağlı olarak poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi, (pasaport bilgisi talep edilerek)

Sigortalının uyruğunun yabancı ve işleten olarak kullandığı aracının Türk Plakalı ve CA-CZ/MA-MZ serisi dışında bir plaka serisine sahip olması durumunda; vergi kimlik numarası beyan edilerek ruhsat bilgisine bağlı olarak poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi, gerekmektedir.

Soru: Ağustos 2005 tarihinden itibaren yenilemeler dahil tüm poliçeler için T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No ve Pasaport No alanları hangi kriterlere bağlı olarak zorunlu kılınmıştır?

Cevap: Ağustos 2005 tarihinden itibaren aşağıdaki durumlara bağlı olarak T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No ve Pasaport No alanları zorunlu kılınmıştır.

1. T.C. Kimlik No alanı:
o Sigortalı uyruğu T.C. ve gerçek kişi olması durumunda poliçe tanziminde T.C. Kimlik No alanının girilmesi zorunlu kılınmıştır.

2. Vergi Kimlik No alanı:
o Sigortalı uyruğu T.C. ve tüzel kişi olması,
o Sigortalı uyruğu yabancı ve aracın Türk plakalı ve CA-CZ-MA-MZ serisi dışında bir plaka serisinde olması durumunda poliçe tanziminde Vergi Kimlik No alanının girilmesi zorunlu kılınmıştır.

3. Pasaport No alanı:
o Sigortalı uyruğu Yabancı ve aracın yabancı plakalı olması,
o Sigortalı uyruğu Yabancı ve aracın CA-CZ-MA-MZ serisinden bir plaka olması durumunda poliçe tanziminde pasaport no alanının girilmesi zorunlu kılınmıştır.

Soru: 2005 yılı tarifesi kapsamında indirim ve artırımlar nasıl uygulanacak?

Cevap: 2005 yılı trafik sigortası tarifesi, 2004 yılından farklı olarak indirim ve artırımlar toplanarak poliçe primine uygulanmamakta, poliçe primine tek tek uygulanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen sıra kapsamında indirim ve artırımlar poliçe primine ardı ardına uygulanmalıdır.

İl trafik hasar yoğunluğu indirimi,
Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı,
Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi.

Soru: Geciçi plakalı ve yabancı plakalı araçların 4. basamaktan kısa vadeli olarak düzenlenmesi durumunda TRAMER sistemine nasıl gönderilmesi gerekmektedir?

Cevap: TRAMER sistemine ilgili poliçe bilgilerinin aşağıdaki şekilde gönderilmesi gerekmektedir:

Geciçi Plaka: Geci plakalı araçları il plaka kodunun bağlı bulunduğu il kodu olarak, plaka bilgisinin ise G olarak TRAMER sistemine gönderilmesi gerekmektedir. (Örnek: 34 G, 26 G vb.)

Yabancı Plaka: Yabancı plakalı araçlarının il plaka kodunun 999 olarak, plaka bilgisinin ise aracın orjinal plakası olarak TRAMER sistemine gönderilmesi gerekmektedir. (Örnek: 999 XVZ85 vb.)

Soru: Kısa vadeli poliçelere hangi indirim ve artırımlar uygulanır?

Cevap: Kısa vadeli poliçelere;

Hasarsızlık indirimi
İl trafik yoğunluğu indirimi uygulanmaz.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası indirimi,
Hasar sürprimi, uygulanır.

Soru: 2005 yılında kısa vadeli poliçe hangi koşullarda düzenlenebilecektir?

Cevap: 2005 yılında kısa vadeli poliçeler aşağıdaki araçlar için uygulanabilmektedir.

* Geçici plakalı araçlar,
* 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları,
* Milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtlar.

Kısa vadeli süreli poliçe primi, 4. basamaktan poliçe priminin %25’inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tanzim edilir.
Kısa süreli poliçe primi, 4. basamak poliçe priminin %25’inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir.

Soru: Devir iptal zeyilleri 2005 yılında da uygulanabilecek mi?

Cevap: Sehven girilen devir zeyilerinin iptal edilmesi amacıyla 1 Kasım 2004 tarihinden itibaren “Devir İptal Zeyili” tanımlaması gerçekleştirilmiştir.2004 yılından sonra devir zeyili düzenlenmesi mümkün olmamaktadır. Ancak 2004 tarihinde düzenlenen hatalı devir zeyillerinin 2005 yılında iptali mümkün kılınmıştır.

Soru: 1. basamak primine %10 ek prim uygulaması ne zaman gerçekleştirilmelidir?

Cevap: 1. basamak primine %10 ek prim uygulaması aşağıdaki durumlarda uygulanması gerekmektedir.

Mevcut poliçe vade bitim tarihinde yenilenmesi durumunda, takip eden her 30 günlük dönemde poliçe basamağı bir basamak indirilir. İndirilen basamak 1. basamak olması durumunda, 1. basamak primine %10 ek prim uygulanması gerekmektedir.

Mevcut poliçe basamağı 1. basamak olması durumunda ve poliçe vade bitim tarihinde yenilenmemesi durumunda %10 ek prim uygulaması gerçekleştirilir.

Soru: Poliçenin 2004 yılında devir zeyili var, 01/01/2005 tarihinden itibaren devir zeyli uygulamasının kaldırılması ile birlikte bu poliçeye 2005 yılında uygulanacak basamak ne olmalıdır?

Cevap: 2004 yılında devir zeyili gören poliçelerin hakları 2005 yılında da devam etmektedir. Bu kapsamda 2004 yılında devir zeyili alan poliçenin 2005 yılında yenilenmesi durumunda, mevcut poliçe 4. basamağa çekilmeli ve devir tarihinden sonraki hasar bilgisi düşüldükten sonra poliçenin yenilenmesi gerekmektedir.

Örnek: 1.10.2004-1.10.2005 tarihinde 5. basamaktan düzenlenen bir poliçe 1.11.2004 tarihinde devir olmasıu ve devirden sonra 11.11.2004 tarihinde hasar gerçekleşmesi durumunda, 1.10.2005 tarihinde yenilenecek poliçeye uygulanacak basamak 3 olmalıdır.

Soru: Araç işleteninin 2005 yılında değişmesi durumunda poliçe tanzimi hangi kritere göre gerçekleştirilecektir?

Cevap: Araç işleteninin 2005 yılında değişmesi durumunda, sigorta sözleşmesi satış tarihini takiben 10. günden itibaren fesih olur. 2004 yılı tarifesinden farklı olarak, devir ile poliçenin yeni işleten üzerinden devam ettirilmesi mümkün değildir. Hasarsızlık indirimine hak kazanan bir işleten, fesih tarihinden itibaren, indirim hakkını aynı araç grup türü bazında 730 gün (2 yıl) boyunca devam ettirebilir. (örnek: 01.10.2004-01.10.2005 tarihleri arasında otomobil için 7 basamaktan düzenlenen bir poliçenin 01.02.2005 tarihinde işleteninin değişmesi durumunda, 11.02.2005 tarihinde mevcut poliçe fesih olur. 11.2.2005 tarihinden itibaren 730 gün içinde işleten, otomobil araç grup kodundan başka bir araç için poliçe talep ederse, 7. basamaktan poliçesini tanzim edebilir.)

Fesih tarihinden itibaren farklı bir araç grup kodundan poliçe talep edilmesi durumunda ise, tescil tarihine bağlı olarak 4. basamaktan poliçe düzenlenebilir.

Prim artırımına konu olan bir araç işleteni ise zaman ve araç grup koduna bağlı olmaksızın sürprimli basamak devam ettirilir. (örnek; 1.10.2004-1.10.2005 tarihleri arasında otomobil için 2 basamaktan düzenlenen bir poliçenin 1.02.2005 tarihinde işleteninin değişmesi durumunda, 11.02.2005 tarihinde mevcut poliçe fesih olur. 11.2.2005 tarihinden itibaren herhangi bir dönem içinde işletenin taksi veya otomobil araç grup kodundan poliçe talebinde bulunması durumunda, yeni poliçenin 2 basamaktan düzenlenmesi gerekmektedir.)

Soru: Vade bitim tarihinde poliçe yenilemesi gerçekleştirilmediği durumda uygulanacak tarife basamak kodu ne olmalıdır?

Cevap: Vade bitim tarihinde poliçe tanzimi gerçekleştirilmediği durumda:

Hasarsızlık İndirimine hak kazanan bir poliçe için;

Vade bitim tarihinde yenilenmesi durumunda indirim hakkı kaybedilir. (örnek: %20 indirim hakkı bulunan bir poliçenin vadesinde yenilenmemesi durumunda indirim hakkı kaybedilir ve 7 basamaktan 4. basamağa çekilir.)
Takip eden ilk 30 gün içinde de poliçe yenilenmez ise, poliçe basamağı bir basamak daha indirilir ve 3. basamak uygulanır.

Devam eden her 30 gün içinde de poliçe yenilenmez ise her 30 günlük dönem için poliçe basamağı bir basamak indirilir.

Zamanında poliçe yenilenmemesinden dolayı, elde edilen basamak 1 basamak olması durumunda ise, birinci basamak prime %10 eklenerek poliçenin tanzim edilmesi gerekmektedir.

Prim artırımına uygulanan bir araç işleteninin vade bitim tarihinde poliçesini yenilememesi durumunda, poliçe basamağı bir basamak indirilir. Ve takip eden her 30 gün içinde de poliçenin yenilemesi gerçekleştirilmemesi durumunda yukarıda belirtilen kurallar devam ettirilir.

Soru: İlk kez trafiğe çıkan araçlar için poliçe tanzimi kaçıncı basamaktan gerçekleştirilmelidir?

Cevap: İlk kez trafiğe çıkan araçlar için (0 km veya yeni tescil) dördüncü (4.) basamaktan poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir.

Tescil tarihinden 30 gün sonra poliçe tanzim edilmek istenmesi durumunda, bir basamak indirilerek üçüncü (3.) basamaktan poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde de poliçe tanzimi gerçekleştirilmez ise, takip eden her 30 günlük dönemde bir basamak daha indirilir. Elde edilen basamak birinci (1.) basamak olmasına rağmen, takip eden 30 günlük süre içinde de poliçe yenilemesi gerçekleştirilmez ise birinci basamak primi (%40) +%10 ilave edilerek %50 prim artırımı uygulanarak birinci (1.) basamaktan poliçe tanzim edilir.

Soru: 2005 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir?

Cevap: 2005 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları 01/01/2005 tarih ve 00:01’de geçerli olmak üzere yayınlanmıştır.

Soru: Otorizasyon numarasının geçerlilik dönemi nedir?

Cevap: Otorizasyon numarası TRAMER tarafından üretildikten ve talebi yapan sigorta şirketi veya acenteye iletildikten sonra, 3 (üç) gün içinde Hasar Durum Belgesi alınması gerekmektedir. Aksi takdirde otorizasyon geçerli değildir.

Soru: Sistem tarafından verilen otorizasyon numarası ile nasıl hasar durum belgesi alabilirim?

Cevap: Sigorta şirketi ve/veya yetkili acente tarafından, TRAMER’den alınan otorizasyon numarası ile URL üzerinden “Hasar Durum Belgesi” alınabilecektir. TRAMER tarafından üretilen otorizasyon numarası 3 (üç) gün geçerlidir. Bu süre içinde belge alınamaması durumunda normal koşullarda Hasar Durum Belgesi düzenlenecektir.

Soru: Sistemden alınan referans numarası ile ne yapmam gerekiyor?

Cevap: TRAMER sistemine otorizasyon talep girişi gerçekleştirildikten sonra, sistem tarafından bir referans numarası üretilmektedir.İlgili referans numarası;

Talebi yapan sigorta şirketi ve acente tarafından,

-Referans numarası ile sistemden otorizasyon talebinin durumu hakkında bilgi alabilir.

Talep konusu olan sigorta şirketi tarafından,

– İlgili referans numarası ile sistemden sorgulama gerçekleştirerek, talep konusu poliçe hakkında bilgi edinebilir.
– İlgili referans numarası ile sistemden sorgulama yapılarak otorizasyon talep konusu olan poliçenin otorizasyon durumunu takip edebilir.

Soru: Otorizasyon talebini faks veya e mail aracılığıyla gerçekleştirebilir miyim?

Cevap: Otorizasyon talebi faks veya e mail aracılığıyla yapılamamaktadır. Otorizasyon talebinin web sayfası üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Faks veya e mail aracılığıyla gerçekleştirilen otorizasyon talepleri TRAMER tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Soru: Otorizasyon Talebinin durumu hakkında nasıl bilgi sahibi olabileceğiz?

Cevap: Kaydı bulunamayan poliçeyle ilgili sigorta şirketi tarafından transfer gerçekleştirildikten sonra, TRAMER yetkilileri tarafından ilgili referans numarası ile gönderilen orijinal poliçe bilgileri incelenerek otorizasyon verilebilmektedir.

TRAMER tarafından otorizasyon değerlendirme sonucu talebi yapan sigorta şirketi veya yetkili acenteye e-mail yoluyla bildirilmektedir.

Talebi yapan sigorta şirketi veya acente tarafından otorizasyon durumu hakkında detaylı bilgiye “Otorizasyon Talep Sonuç Sorgulama” adımından erişilebilir.

Soru: Otorizasyon süreci hangi koşullarda uygulanmaktadır?

Cevap: TRAMER sistemine çeşitli nedenlerle transferi gerçekleşmemiş poliçe ve zeyil kayıtları düzenlenecek yenileme poliçelerde sigortalının mağduriyetine neden olmaktadır.

Poliçe vade bitim tarihinden önce sigortalı ve/veya yetkili acente tarafından ilgili poliçe kaydının TRAMER sisteminde bulunmaması durumunda, konuyla ilgili poliçe kaydının TRAMER sistemine en kısa sürede transfer edilmesi sigorta şirketlerinden talep edilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak ilgili kayıtlar poliçe vade bitim tarihinden sonra TRAMER sistemine transfer olduğu ve poliçe vade bitim tarihinden sonra tramer belge numarası alınarak işlem yapılmasından dolayı poliçe basamağı değişmekte ve sigortalı mağduriyeti söz konusu olmaktadır.

Bu nedenden dolayı, TRAMER sistemine geç transfer edilen poliçe kayıtları ile ilgili “otorizasyon” mekanizması oluşturulmasına ve 1 Kasım 2004 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen akış kapsamında uygulamaya başlanmasına karar verilmiştir

Uygulama kapsamında sadece aktif durumda bulunan sigorta şirketlerinin poliçe bilgileri değerlendirilecektir. Kapalı sigorta şirketlerinin poliçeleri otorizasyon sistemi bünyesinde değerlendirilmeyecektir.

Soru: Hata listesi programı hangi kriterlere göre çalışmakta, hangi bilgileri kontrol etmektedir?

Cevap: TRAMER kontrol programında poliçe ile ilgili temel bilgiler kontrol edilmektedir.

– Önceki Poliçe bilgilerin doğruluğu,

– Uygulanan tarife basamak kodunun doğruluğu,

– Uygulanan il plaka indirimin doğruluğu,

– Uygulanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası indiriminin doğruluğu,

– Uygulanan vergilerin doğruluğu,

– TRAMER belge numarası,

– Tüm bunlara bağlı olarak poliçe primi

Özet hata listesinin yanı sıra detay listede sigorta şirketleri ve acentelere gönderilmektedir. Detay listede hangi nedenden dolayı ilgili poliçenin hata listesinde yer aldığı hata kodu bazında belirtilmektedir.

Not: Poliçe primi, poliçe üzerinde TRAMER’e iletilen prim bilgisi; Gerçek prim ise TRAMER tarafından kontrol sonucunda hesaplanan prim bilgisidir.

Soru: TRAMER tarafından hatalı işlem yapan sigorta şirketleri ve acenteler ile ilgili ne tür işlemler yapacaktır?

Cevap: Tramer’in asıl kurulma amaçlarından biri, haksız rekabetin önüne merkezi olarak geçmek ve kanun dahilinde davranmayarak sisteme, sektöre, acentelere ve sigorta müşterilerine zarar verenler konusunda gerekeni yapmaktır. Hazine Müsteşarlığı bu konudaki hassasiyetini açıkca ortaya koymuştur ve hatalı işlem yapan acente ve/veya Sigorta şirketlerinin, sigorta sektöründeki faaliyetlerinin durdurulmasına varan yaptırımlarla müdahale edeceğini açıkca belirtmiştir.

Hatalı kesilmiş poliçeler belli dönemlerde TRAMER tarafından raporlanmaktadır ve otomatik olarak hatalar ortaya çıkarılmaktadır. Bu rapor sonuçları sigorta şirketleri ve acenteler ile paylaşılmakta ve düzletme işlemlerini gerçekleştirmeleri talep edilmektedir. Ancak hatalı poliçe kesmekte ısrar edenler ile ilgili Hazine Müşterşarlığının bilgisi dahilinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Soru: Poliçe bilgilerim ile sistemde sorgulama yaptığımda poliçenin üzerindeki plaka numarasının farklılık arz ettiğini tespit ettim. Poliçe üzerindeki plaka bilgisini nasıl düzeltebilirim?

Cevap: TRAMER tarafından poliçe bilgileri ile ilgili herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemekte olup, konuyla ilgili sigorta şirketiniz ile görüşmeniz önerilmektedir. Sigorta şirketiniz tarafından düzletme kaydı TRAMER sistemine transfer edilmesi durumunda doğru bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

Soru: Elimdeki poliçe uzun vadeli bir poliçe olmasına rağmen sistemde kısa vadeli olarak görünmekte ve hasar durum belgesi hatalı olarak üretilmektedir. İlgili poliçe kaydını düzeltebilir misiniz?

Cevap: Bazı sigorta şirketleri tarafından Devir zeyilleri ve Fark zeyilleri, poliçe eki yerine poliçe olarak düzenlenerek TRAMER sistemine transfer edilmektedir. Bu durumda, ilgili poliçe kaydı sistem tarafından kısa vadeli poliçe olarak algılanmakta ve bu kapsamda Hasar Durum Belgesi üretilmektedir. Konuyla ilgili sigorta şirketlerine bilgi verilmiş olup, yeni dönemde bu uygulamalara son verilmesi istenmiştir. Eski kayıtlarla ilgili herhangi bir düzeltme yapılamamaktadır. Ancak bu tür kayıtların ana poliçesi üzerinden Hasar Durum Belgesi alınması önerilmektedir.

Soru: Elimde bulunan poliçe bilgileri ile sorgulama yaptığımda sistem bana eski poliçe bilgileri üzerinden hasar durum belgesi veriyor. Bu durumda düzenlenecek yeni poliçeye haksız yere sürprim uygulanması gerekiyor. Geçerli poliçe bilgisi üzerinden hasar durum belgesi nasıl alabilirim?

Cevap: Hasar durum belgesi almak için yaptığınız sorgulamada önceki sigorta şirketi, acente no, poliçe no ve yenileme no bilgilerini tam ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Geçerli poliçe bilgisine ulaşamamanız durumunda www.tramer.org.tr adresinde yer alan Poliçe Sorgulama adımından poliçeyi tespit ederek geçerli acente no, poliçe no ve yenileme no bilgileri ile sorgulama yapmalısınız.

Soru: Poliçe Sorgulama İşlemini Nasıl Gerçekleştirebilirim?

Cevap: Poliçe Sorgulama işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle yetkili kullanıcı adımından sisteme giriş işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Sisteme giriş işlemi gerçekleştirildikten sonra, poliçe ile ilgili temel bilgiler girilerek sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Elinizde poliçe bilgisi olmasına rağmen sistemde ilgili poliçe kaydına erişememeniz durumunda bağlı bulunduğunuz sigorta şirketiniz ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

Soru: Kısa süreli poliçelerde poliçe bitim tarihinden itibaren 1 ay geçmiş olmasına rağmen sigortalı yeniden kısa süreli poliçe yaptırmak istediğinde sürprim uygulanacak mı?

Cevap: Kısa süreli poliçelerde de normal poliçe koşulları geçerli olup, sürprim uygulanacaktır.

Soru: Sigortasını yaptırmak isteyen bir kişinin eski poliçesine baktığımızda poliçe bitim tarihini 1 aydan fazla geçtiği ve 3 adet hasarı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, bu kişiye hem poliçesini 1 aydan fazla geciktiği için %40 sürprim, hem de 3 defa hasar ödemesi yaptırdığı için %60 (toplam %100) sürprim uygulaması mı yapılacak, yoksa bunlardan sadece biri mi uygulanacak?

Cevap: Müşterinizin poliçesinin vade bitim tarihinden 1 ay geçmesi ve poliçe dönemi içinde 3 hasarının olmasından dolayı; %100 sürprim uygulaması değil, %60 sürprim uygulaması olan 1. tarife basamağından işlem yapmanız gerekmektedir.

Soru: Günü 1 yıl geçen veya hiç poliçesi olmayan araçlara 1.ci kademe uygulanır. Bu kapsamda bususi otomobil için prim 172.480.000 TL’dir. Müşteriye 3 aylık poliçe tanzim edilirse: kısa vadeli polieç primi yaklaşık 50.000.000.TL’dir. 3 ay sonra müşteri yenilemeye geldiği zaman TRAMER kısa dönem poliçesi de olsa bile 4 kademe uygulaması vermektedir. 4 kademe 98 milyon toplam 15 ay için müşterinin ödediği pirimi 150.000.000.TL dir. Bu kapsamda müşteri 15 ay boyunca 25.000.000.- TL daha az ödeyerek 15 ay poliçe sahibi olabilmektedir. Bu uygulama doğru mudur?

Cevap: Müşterinize ilk kesilecek kısa vadeli poliçe de kontrollere girecek ve normal poliçe gibi değerlendirilecektir. Bu ilk kesilen kısa vadeli poliçenin önceki bilgileri bulunamadığı zaman uygulanması gereken basamak 4. basamak değil 1. basamaktır. Takip eden kısa vadeli veya normal poliçe yenilemelerinde de ilk kısa vade üzerindeki sürprim taşınacak ve poliçenin hasar durumu değerlendirilecektir. Kısa vadeli poliçeler 4 basamaktan değil olması gereken basamaktan kesilmelidir. Sadece normal varolan bir poliçeyi kısa vadeli poliçe ile yeniliyorsanız, varolan poliçedeki indirimi kısa vadeye uygulayamazsınız. Sürprimini ve basamak hesabını yapmak zorundasınız.

Bu kapsamda bu tarz yanlış düzenlenen poliçeler TRAMER hata listelerinde yer alacak ve sigorta şirketi ve/veya acentelere hata listeleri gönderilerek ilgili poliçeler için düzeltme zeyli talep edilecektir.

Soru: %20 indirim hakkı bulunan bir poliçenin yenileme günü bir hafta aşılması durumunda uygulanacak tarife basamağı ne olacaktır? Hasar sayısına bağlı olarak hangi tarife uygulanmalıdır?

Cevap: Poliçe vadesinden sonra 1(bir) ay içinde yenilenmesi ve uygulanacak tarifenin=4 ve/veya> 4 olması durumunda (Mevcut poliçe basamağı 4 ve/veya daha büyük (5,6,7) ise) uygulanacak yeni basamak 4 olacaktır. Yani poliçeye yenileme döneminde indirim hakkı verilmemelidir.

Soru: Sigortalımızın vadesi 8. ayda biten bir trafik poliçesi var. Sigortalımız trafik poliçesi 10. ayda bitecek olan ikinci el bir araç satın almıştır. Sigortalımız 10. ayda yenileme talep ettiğinde hasarsızlık indiriminde nasıl bir uygulama yapılacaktır? Eski aracına yaptırmış olduğu poliçedeki hasarsızlık indirimlerinden yenilemede faydalanabilecek midir?

Cevap: Sigortalınız eğer kendi poliçesini yeniletmez, araca ait bulunan poliçeyi kullanmaya devam etmek isterse; 10. ayda kendi poliçesini yenilemek istediğinde vade aşımından dolayı 2. basamaktan yeniletme durumunda kalacaktır. Yeni araca ait olan poliçeyi yeniletmek isterse devir almış olduğundan poliçe üzerindeki indirimlerden faydalanamayacaktır. Poliçeye uygulanan indirimlerin poliçeyi düzenleten kişiye ait olmasından dolayı, poliçeye devir zeyili kesilmesiyle, indirimler ortadan kalkmaktadır.

Soru: Poliçe Vadesi 01.06.2003 – 01.06.2004 olan bir aracın satışı gerçekleşiyor ancak aracı satın alan kişi Devir zeylini yaptırmıyor. Aracın Tescili 05.07.2004 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bu durumda aracı alan kişi 4. basamaktan mı poliçesini yeniletecek yoksa bir önceki poliçe vadesini 1 ay süre ile geciktirdiği için 2. basamaktan mı poliçesi yeniletecektir?

Cevap: Tescil tarihi 05.07.2004 olması ve tescil tarihi üzerinden 30 gün geçmesinden dolayı, yenilecek poliçeye uygulanması gereken tarife basamağı 2’dir.

Soru: İkinci el alınan araçlarda uygulanacak basamak ne olmalıdır?

Cevap: İkinci el alınan yeni tescil araçlarda tescil tarihine bağlı olmak üzere yeni tescil uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda;

Tescil tarihi poliçe başlama tarihinden küçük olması durumunda; Poliçe, tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılıyorsa 4. basamak, poliçe tescil tarihini 30 gün geçmiş ise 2. basamak uygulanmalıdır.

Tescil tarihi poliçe başlama tarihinden büyük olması durumunda; 4. basamak uygulanmalıdır. (Aracın tescil işleminin poliçe yaptırıldıktan sonra tamamlanmış olması durumu).

Soru: Kısa Süreli Poliçe Yenilemelerinde İndirim Yapılmamaktadır. Bu Kapsamda Yinede TRAMER’den Belge Alınması Gerekmekte mi?

Cevap: Kısa süreli poliçe yenilemelerinde de Hasar Durum Belgesi alınması gerekmektedir. Kısa Süreli Poliçelerde indirim uygulanmamakta ancak sürprim koşulları aynen devam etmektedir ve bu nedenle TRAMER’den sorgulama yapılması gerekmektedir. Kısa vadeli ya da yıllık poliçe ayrımı gözetmeksizin tüm poliçelerde TRAMER belge numarası alınması ve poliçe üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Soru: 01/07/2004 Tarihinde X Sigortanın sisteminden bakarak poliçeye 5 basamaktan hasarsızlık uyguladım. Ancak Hasar Durum Belgesi kaybedildiği için X Sigorta Şirketinin merkezi aranarak yeni bir hasar durum belgesi istedim fakat veremeyeceklerini TRAMER ile görüşmem gerektiğini belirtiler. Hasar Durum Belgesini tekrar nasıl alabilirim?

Cevap: TRAMER geçmişe dönük Hasar Durum Belgesi üretmemektedir. Ayrıca Yeni yönetmeliğe göre 01.07.2004 tarihinden itibaren X Sigorta Şirketinin de size hasarsızlık belgesi vermesi mümkün değildir.

Soru: Ruhsatı iptal edilen Kapital, Akdeniz, EGS v.s şirketlerin TRAMER sisteminden sorgulaması yapılamamakta TRAMER Belge Numarası alınamamaktadır. Bu tarz poliçeler ile ilgili nasıl işlem yapılması gerekmektedir?

Cevap: Poliçe bilgilerini Merkezimize aktarmayan sigorta şirketleri ile ilgili poliçe tanziminde, önceki poliçe bilgilerinin doğru girilmesi ve poliçe bilgisinin merkezimize aktarılmasının sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde önceki poliçe bilgisinin TRAMER sisteminde olmamasına bağlı olarak 1. basamaktan poliçenin düzenlenmesi gerekmektedir.

Soru: TRAMER sisteminde ilgili poliçe kaydına erişilmesine rağmen TRAMER Belge Numarası alınamamaktadır. Neden?

Cevap: TRAMER Belge Numarası, poliçe vade bitim tarihinden maksimum 30 gün önce alınabilmektedir. Bu süre öncesinde TRAMER belge numarası alınmak istenmesi durumunda sistem hata mesajı vermektedir. Ayrıca başlangıçtan iptal edilen poliçeler önceki poliçe bilgisi olarak kullanılamayacağından sistemde ilgili kayda erişilmesine rağmen TRAMER belge numarası alınmak istenmesi durumunda hata mesajı verilmektedir.

Soru: TRAMER Belge Numarası Nedir? Nasıl Almam Gerekiyor?

Cevap: Sigorta şirketleri ve acenteler tüm poliçe yenilemelerinde, kullanmış oldukları programlar üzerinden online TRAMER’e bağlanarak “TRAMER Belge Numarası” almaları gerekmektedir. TRAMER belge numarası olmayan poliçeler veya hatalı girilen TRAMER belge numaraları ile ilgili belirli zaman aralıkları ile hata listeleri alınmakta ve sigorta şirketleri ve acenteler gönderilerek gerekli düzeltmeleri yapmaları talep edilmektedir.

Soru: Hasar Durum Belgesi Sorgulama adımında girilen poliçe ile ilgili kayıt bulunamadı mesajı aldım, bu durumda ne yapmalıyım?

Cevap: Kullanmış olduğunuz paket program aracılığıyla online TRAMER’e bağlanarak Hasar Durum Belgesi alırken poliçe ile ilgili bilgilerin doğru girmenize rağmen hasar durum belgesi alamamanız durumunda, www.tramer.org.tr adresinde yer alan “POLİÇE SORGULAMA” adımından ilgili poliçenin TRAMER sistemine transfer edilip edilmediğini kontrol etmeniz gerekmektedir. Poliçe Sorgulama adımında da ilgili poliçe kaydı bulunmaması durumunda, konuyla ilgili sigorta şirketi ile görüşmeniz gerekmektedir. TRAMER sigorta şirketleri tarafından transfer işlemi gerçekleştirilmeyen kayıtlar ile ilgili işlem gerçekleştirememektedir.

Soru: Hasar Durum Belgesini TRAMER sisteminden nasıl alabilirim?

Cevap: Hasar durum belgesi 01/08/2005 tarihinden itibaren www.tramer.org.tr adresinde yer alan “HASAR DURUM BELGESİ” adımından verilmemektedir. Hasar durum belgesi sigorta şirketlerinin kullanmış olduğu programlar üzerinden online TRAMER’e bağlanarak alınabilmektedir. Sorgulama yaparken sigortalı özel kişi ve T.C. vatandaşı ise vatandaşlık numarası, özel kişi ve T.C. vatandaşı değil ise pasaport numarası, tüzel kişi ise vergi numarası kullanılmalıdır.

SORGULAMA sonucunda çıkan sayfada poliçe ilgili mevcut bilgilerin yanı sıra yenileme aşamasında uygulanması gereken tarife basamak numarası bilgisi de yer almaktadır. Poliçe yenileme esnasında ilgili tarife basamağı üzerinden işlem yapılması gerekmektedir.

Soru: Hasar Durum Belgesi nedir?

Cevap: Hasar Durum Belgesi, sorguladığınız poliçeyle ilgili hasarları ve yeni poliçede uygulanacak tarife basamağını gösterir belgedir. Poliçe yenileme işlemi gerçekleştirilmeden önce ilgili belgenin kullanmış olduğunuz program üzerinden online TRAMER’e bağlanarak alınması ve poliçe üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Soru: Şifrem mail adresime geldi ancak kullanıcı kodu ve şifre bilgilerimle sisteme girmek istediğimde “giriş yetkiniz kaldırılmıştır” mesajı alıyorum. Konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Sigorta şirketleri, kendilerine bağlı bulunan acenteleri ile ilgili olarak tanımlama, silme ve düzeltme işlemi gerçekleştirebilmektedir. Almış olduğunuz mesaj kapsamında, yetkinizin sigorta şirketiniz tarafından kaldırıldığı anlaşılmakta ve konuyla ilgili sigorta şirketiniz ile görüşmeniz gerekmektedir.

Soru: ‘Acente Bilgileri Bulunamadı’ mesajı ne anlama geliyor?

Cevap: “Acente Bilgileri Bulunamadı” mesajı; vermiş olduğunuz kriterlere uygun kaydın sistemde olmadığı anlamına gelmektedir. Bilgilerinizi doğru girdiğinizden eminseniz, bilgileriniz bağlı olduğunuz Sigorta şirketinden Merkezimize ulaşmamış veya hatalı ulaşmış demektir. TRAMER, Acente bilgilerine herhangi bir müdahalede bulunmamakta olup, konuyla ilgili sigorta şirketiniz ile görüşmeniz gerekmektedir.

Soru: TRAMER sistemine Acente ve Eksper olarak nasıl girebilirim?

Cevap: Ekranın sağ köşesindeki YETKİLİ ŞİRKET GİRİŞİ yazısı üzerine Mouse’ un sol tuşu ile tıklayınız.

İlk defa şifre alınacaksa;

Aşağıdaki ekrandan “Kayıt olmak istiyorum” üzerine tıklayınız.

1- ACENTELER İÇİN:

Aşağıdaki ekrandan,

Kullanıcı Tipi Acente olarak seçiniz.
E-mail E-mail adresinizi doğru yazınız.
Sigorta Şirketi Bağlı olduğunuz sigorta şirketini seçiniz.
Acente No Seçtiğiniz şirketteki acentelik numaranızı giriniz.
Ticaret Sicil No Ticaret sicil numaranızı yazıldığı gibi eksiksiz giriniz.

Bilgiler girildikten sonra GİRİŞ üzerine tıklayınız. Kullanıcı Şifreniz e-mail ile adresinize otomatik olarak gönderilecektir.

Daha sonra bu şifreyi kullanarak, yetkili şirket girişi ekrandan giriş yaparak işlem yapabilirsiniz. Çalışmakta olduğunuz her sigorta şirketi için ayrı bir şifre alarak işlem yapabilirsiniz.

! Güvenliğiniz için şifrenizi ayda bir veya yanınızda çalışan personel ayrıldığında değiştirmelisiniz.

2- EKSPERLER İÇİN:

Aşağıdaki ekrandan,
Kullanıcı Tipi Eksper olarak seçiniz.
E-mail E-mail adresinizi doğru yazınız.
Eksper Sicil No Eksper Sicil numaranızı yazıldığı gibi tam giriniz.
Vatandaşlık No, TC Kimlik numaranızı giriniz (11 Hanelik)

Not: Tüzel kişilerde, ortaklar kendi gerçek kişi sicil numaralarıyla giriş yapmalıdır.
Tüzel kişi sicil numaraları kullanılmamalıdır.

Bilgiler girildikten sonra GİRİŞ üzerine tıklayınız. Kullanıcı Şifreniz email ile adresinize otomatik olarak gönderilecektir.

Daha sonra bu şifreyi kullanarak, yetkili şirket girişi ekrandan giriş yaparak işlem yapabilirsiniz. Çalışmakta olduğunuz her sigorta şirketi için ayrı bir şifre alarak işlem yapabilirsiniz.

! Güvenliğiniz için şifrenizi ayda bir veya yanınızda çalışan personel ayrıldığında değiştirmelisiniz.

Soru: TRAMER; Trafik Sigortası Hasar Durum Belgesi’ni ne zamandan itibaren vermeye başladı? Uygulama kapsamı nedir?

Cevap: Hasar Durum Belgesi, 01/07/2004 tarihinden itibaren TRAMER tarafından verilmekte olup, sigorta şirketleri bu tarihten itibaren hasar durum belgesi düzenleyememektedirler. 01/08/2005 tarihinden itibaren www.tramer.org.tr adresinden Hasar Durum Belgesi Düzenleme adımı kaldırılmış olup, sigorta şirketleri kendi yenilemeleri de dahil olmak üzere tüm poliçeler için sadece kullanmış oldukları programlar üzerinden online TRAMER’e bağlanarak Hasar Durum Belgesi alabilmektedir.

Soru: TRAMER sisteminde, hangi bilgiler bulunacaktır?

Cevap: Trafik sigortası üretimi gerçekleştiren bütün sigorta şirketlerinin 01/01/2003 tarihinden itibaren tüm poliçe bilgileri ve bunların hasar ve ödeme kayıtları TRAMER sistemine transfer edilmiş olup, yeni üretilen poliçeler ve hasar kayıtları günlük olarak transfer edilmektedir. TRAMER hizmet ağında bulunan kullanıcılar yetkileri çerçevesinde bu kayıtları sorgulayabilmektedirler.

Soru: TRAMER ne zaman ve hangi amaçla kuruldu ve hizmet ağında kimler yer aliyor?

Cevap: Trafik Sigortası Bilgi Merkezi-TRAMER, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur.

Trafik Sigortası Bilgi Merkezi-TRAMER’in temel amacı;
* Trafik Sigortasında denetim etkinliğinin sağlanması,
* Sektörde uygulama birliğinin sağlanması,
* Sigorta kaçaklarının önlenmesi,
* Sahtekarlığa karşı önlem alınması,
* Toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması,
* Daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksiz rekabetin önlenmesi,
* sigorta şirketlerinin rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak, gibi hususlardır.

TRAMER Hizmet Ağı;
* Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
* T.S.R.S. Birliği ve Garanti Hesabi
* Sigorta Şirketleri
* Yetkili Acenteler ve Brokerler
* Eksperler – Emniyet Genel Müdürlüğü
* Jandarma Genel Komutanlığı
* Sağlık Bakanlığı
* Vatandaşlardan oluşmaktadır.