Hekim Sorumluluk Sigortası

Diğer Ürünler

Hekimleri koruyan, sorumluluklarını paylaşan sağlam bir güvence… Hekimlerle özdeşleşen, tazminatları üstlenen ve dilerseniz uzman hukukçularla size destek veren bu kapsamlı sigortadan yararlanın.

Medya hekim hatalarına giderek daha fazla yer veriyor.

*İnsanlar hak ve hukuklarını daha fazla arıyor.
*Sansasyonel haberler sonucunda tazminat talepleri daha da yükseliyor.

Meslekte telafisi güç bu tehditlere karşı, artık hekimleri koruyan, sorumluluklarını paylaşan sağlam bir güvence var…

“Güneş Hekim Sorumluluk Sigortası”

Hekimlerle özdeşleşen, tazminatları üstlenen ve dilerseniz uzman hukukçularla size destek veren bu kapsamlı sigortadan yararlanın.

Hekim Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı

Sigortalı tarafından mesleki hizmetlerde yapılan hata, kusur veya ihmal sebebiyle bir hastanın bedenen veya zihnen zarar görmesi ölmesi sonucunda ilk kez sigorta dönemi içinde kendisine ihbar edilen bir hasar talebiyle ilgili olarak,sigortalının yasalar gereği ödemekle yükümlü olduğu maddi ve manevi tazminatlar ile sigortacının onayı alınmak suretiyle, hasar talebiyle ilgili, savunma ve/veya uzlaşma amacıyla yapılan gider ve masrafları temin eden bir sigorta türüdür.

Kaynak