Kurumsal Sağlık Sigortaları

Kurumsal Sağlık Sigortası

En az 20 personel olması koşulu ile 18-59 yaş arası Aynı Şirket/Kurum bünyesinde çalışan personel ve ailesi (eş ve çocukları) için kurumsal sağlık poliçesi hizmeti verilebilmektedir.

Poliçenin teminat içeriği, şartları ve primleri, Kurumsal Sağlık Poliçesi Sahibi Firma ile Güneş Sigorta A.Ş. arasında yapılan karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir, böylelikle firma çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda gruba özel bir poliçe hazırlanmış olmaktadır.

Kurumsal Sağlık Sigortası ihtiyacı olan Şirketler, çalışanları için sadece Yatarak Tedavi Teminatı içeren bir poliçe tercih edebileceği gibi aşağıda belirttiğimiz isteğe bağlı teminatlarımızdan bir yada birden fazlası ile teminatları daha geniş poliçeler de talep edebilmektedirler.

İsteğe bağlı teminatlarımız;

Ayakta Tedavi Teminatları
Yurt Dışı Yatarak ya da Ayakta Tedavi Teminatları
Check Up hizmeti
Kontrol Mammografi / Psa hizmeti
Diş ve Göz teminatları
Doğum ve Aile Planlaması teminatı

Kaynak