Özel Otomobil Paket Sigortası

Kaza Sigortaları

ÖZEL OTOMOBİL PAKET SİGORTASI

PAKET KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR

Kasko + İhtiyari Mali Sorumluluk + Ferdi Kaza Koltuk + Hukuksal Koruma + Yardım Hizmeti

ÖZELLİKLERİ

Sadece binek araçlara özel bir üründür.

Aracın yanması, çalınması, çarpma ve çarpışma hasarları, grev, lokavt, halk hareketleri, terör, sel, enflasyondan korunma teminatı , 0 km. araçlarda yeni araç ikame teminatı, taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar ve yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen ve çektirilen araca gelen zararlar için teminat verilmekte olup, Kasko Genel Şartlarının A-4 maddesinde yer alan diğer teminatlar Oto ve Ferdi Kaza Sigortaları Uygulama Esasları çerçevesinde ek prim alınmak suretiyle verilebilmektedir.

Yine İhtiyari Mali Sorumluluk, Ferdi Kaza Koltuk, Hukuksal Koruma teminatları da aynı şekilde Uygulama Esasları ve Yetki Limitleri çerçevesinde verilmektedir.

YARDIM HİZMETLERİ TEMİNAT VE LİMİTLER

Şirketimiz ile asistans firma arasında yapılan anlaşmaya göre KaskoSigortası yaptıran sigortalılarımıza aşağıda belirtilen Araç ve Kişisel Yardım teminatları, Türkiye sınırları içerisinde, KKTC ve Avrupa ülkelerinde sunulmaktadır. Aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım hizmeti, benzin bitmesi durumunda çekme, çilingir, lastik değiştirme ve tıbbi nakil hizmeti 0 km’den itibaren, diğer tüm yardım teminatları ise kaza, arıza veya çalınmanın, Sigortalının daimi ikametgah adresinin bulunduğu ilin sınırları dışında meydana geldiği durumlarda uygulanır.

İkame amaçlı kiralık araç teminatı hizmetlerinde; kaza, arıza veya çalınma neticesinde oluşan hasarın Sigortalı Aracın mutat sürücüsünün Türkiye dahilindeki ikametgahından asgari 0 Kilometre (limitsiz) mesafede olduğu durumlarda geçerlidir.

İkame kiralık araç teminatı;

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir arıza veya kaza sonucu Sigortalı Araç’ta meydana gelen (Poliçe kapsamında) bir hasar sonucunda ve aşağıdaki tüm koşulların sağlanması halinde, Kaza durumunda 7 gün, Arıza durumunda ise 2 gün süreyle, Sigortalı Kişi’ye ikame kiralık araç verilir. Bu hizmet sadece özel otolarda verilmektedir.

Kaynak