Eczane Paket

İşyeri Sigortaları

Eczanenizde oluşabilecek risklere karşı Güneş’ten etkili bir reçete, eksiksiz bir güvence… Size eczanelerde oluşabilecek riskler dikkate alınarak, özel olarak hazırlanmış reçete kadar etkili bir sigorta poliçesi sunuyoruz.

Eczanenizde bulunan ilaç ve kozmetik ürünler dışında, tıbbi cihazlar, iletişim cihazları, bilgisayarlar, yazar kasa ve özel dekorasyonunuz; yangın, hırsızlık ve doğal afetler gibi risklerle her zaman karşı karşıya.

Ayrıca, vitrin ve tezgahlarınızda bulunan camların kırılması da söz konusu.

Peki, işinizin devamlılığı için gerekli olan tüm bu malzemelerin olası risklere karşı güvencesi var mı?

Size bu amaçla eczanelerde oluşabilecek riskler dikkate alınarak, özel olarak hazırlanmış reçete kadar etkili bir sigorta poliçesi sunuyoruz.

Bu poliçenin en geniş kapsamlı hali, aşağıdaki güvencelerden oluşmaktadır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak: Yangın, Yıldırım, İnfilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri,

Ek Teminatlar: Dahili su, fırtına, hava taşıtları çapması, kara taşıtları çarpması, duman, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör, Sel/su basması

Yangın Mali Sorumluluk: Dar kapsamlı haliyle, “yangın, infilak” veya geniş kapsamlı haliyle, “yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, köyü niyetli hareketler ve terör” sonucu; kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu,

Alternatif Eczane Masrafları: Yangının neden olduğu hasarlar sonucu eczane kullanılamaz hale gelirse, faaliyetin bir başka yerde devam ettirilebilmesi için gereken harcama ve masraflar,

İş Durması: Yangın sonucu oluşacak zararlardan dolayı eczanede iş yapılamamasından dolayı meydana gelen zararlar,

Hırsızlık: Eczanede bulunan demirbaş ve emtia ile kasalardaki değerlerin çalınmaya karşı teminat altına alınması,

Cam Kırılması: Kapı, pencere, vitrin, tezgah, masa, sehpa camlar, aynalar, ışıklı ve ışıksız kırılabilir reklam panolarının kırılması neticesinde uğrayacakları zararlar,

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk: İş yerinin faaliyetleri nedeni ile üçüncü şahısların can ve mallarına verilebilecek zararlar,

Ferdi Kaza: Eczane çalışanlarının kaza sonucu ölmesi veya sakat kalması,

Mesleki Sorumluluk: 3. Şahıslara karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartların 3. maddesinin 8.B. fıkrası hilafına mesleki faaliyetlerin kusurlu ve ayıplı olması dolayısıyla 3. Şahıslara verilecek bedeni zararlar,

Elektronik Cihaz Sigortası: Eczanede bulunan elektronik cihazların; elektrik, kısa devre hasarları, düşme, kırılma, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık ve kullanıcı hataları sonucu oluşabilecek zararlarını temin eder.

Kaynak