Okyanus Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortaları
Okyanus Sağlık Sigortası ile geniş kapsamlı teminatların ayrıcalığını yaşayın!

Günlük hayatın koşuşturması içinde en büyük zenginliğin sağlık olduğu unutulup gidiyor. Oysa hayat güzelliklerle dolu olduğu kadar beklenmedik riskler de taşıyor.

Okyanus Sağlık Sigortası ile yurt içi ve isterseniz yurt dışında meydana gelebilecek sağlık giderleri için geniş hizmet ağımız ile kapsamlı teminatlar sunuyoruz. Üstelik teminat limitleri ve ödeme yüzdelerini siz belirliyorsunuz.

Kaliteli ve sağlıklı yaşamın anahtarı, ayrıcalıklı hizmetleriyle Okyanus Sağlık Sigortası’nda!

Üstelik kullanıma bağlı ek prim uygulaması olmadan ve sağlık sigortalarındaki yaygın uygulamaların aksine 2 yıl gibi kısa sürede ömür boyu yenileme garantisi ile!

Hangi Riskler Güvencemiz Altında?

Yatarak Tedavi Teminatları
Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji, vb.)
Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
ESWL, Gama Knife giderleri
Koroner anjiyografi
Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
Ameliyat sonrası fizik tedavi
Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
12 ay bekleme süresi sonunda doğum, hamilelik ve aile planlaması ile ilgili masraflar
Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler
Yurtdışında 100.000 TL’ye kadar tedavi masrafları

Yurtdışı teminatı isteğe bağlı olarak 250.000 TL’ye kadar çıkarılabilir.

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında, yatarak tedavi giderleri ve anlaşmalı öğretim üyesi farkları%100 ve limitsiz olarak karşılanmaktadır. Anlaşmasız sağlık kurumlarında ise yatarak tedavi giderleri limitsiz olarak %30 sigortalı katılım payı ile, öğretim üyesi ücreti ise Türk Tabipler Birliği asgari tarife ücretinin 1,5 katına kadar limitsiz karşılanır.

Ayakta Tedavi Teminatları
Doktor muayene
Tanı amaçlı incelemeler
İlaç
Fizik tedavi

Okyanus Sağlık Sigortasında ayakta tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için limitli, limitsiz ve muafiyetli olmak üzere farklı seçeneklerin yer aldığı geniş bir plan yelpazesi bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı sigortalının tercihine göre ek olarak alınabilir.

Hizmetlerimiz

Diş Koruma Paketi Diş röntgeni, diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesi işlemlerini içeren diş koruma paketi hizmetimizden, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarda ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Kontrol Mamografisi 40 yaş ve üstü tüm kadın sigortalılarımız, meme kanserinin erken tanısının en etkili ve en başarılı yöntemlerinden olan Kontrol Mamografisi hizmetinden, yılda bir kez, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yararlanabilir.

Kontrol PSA (Prostat Spesifik Antijen) 40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız, prostat kanserinin en önemli tanı yöntemlerinden olan Kontrol PSA hizmetinden, yılda bir kez, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yararlanabilir.

“Güneş Bebek”ler Okyanus güvencesi ile gülümsüyor!

Doğum masrafları şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğdukları tarih itibariyle ömür boyu yenileme güvencesi ile sigortalanarak GÜNEŞ BEBEK olma avantajından yararlanıyor. Güneş bebeklere özel şartlarda belirtilen bekleme süreleri uygulanmıyor ve doğumsal hastalıkları kapsam içerisinde değerlendiriliyor.

Kaynak