Ticari Paket

İşyeri Sigortaları

Ticaret riski almayı gerektirir, oysa “Güneş” birçok riski sizin adınıza üstlenir… Ticaretin risklerle dolu dünyasında her iş bir risk demektir. Siz ticari riskleri üstlenmeye devam edin, taşımamanız gereken riskleri ise Güneş’e devredin.

Ticaretin risklerle dolu dünyasında her iş bir risk demektir. Sizlerin ve çalışanların geleceğini yakından ilgilendiren bir işletmenizde, işle ilgili riskleri almak veya almamak sizin kararınızı gerektirir.

Oysa hiç beklenmeyen, işyerini tehdit eden ve asla taşımamanız gereken riskler de vardır.

Bu risklere karşı size gereken sadece sigortadır. Biz size “Güneş Ticari Paket Sigortası”nı öneriyoruz. Size Güneş’in gücünü sunuyor, tek poliçede çok yönlü güvence veriyoruz. Siz ticari riskleri üstlenmeye devam edin, taşımamanız gereken riskleri ise Güneş’e devredin.

Bu poliçenin en geniş kapsamlı hali, aşağıdaki güvencelerden oluşmaktadır.

Hukuksal Koruma

Yangın, Yıldırım, İnfilak: Yangın, Yıldırım, İnfilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri

Ek Teminatlar: Dahili su, fırtına,hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, duman,yer kayması, enkaz kaldırma masrafları, iş durması, alternatif iş yeri masrafları, Kar ağırlığı, Deniz Araçları Çarpması, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör, Sel/su basması

Yangın Mali Sorumluluk: Dar kapsamlı haliyle, “yangın, infilak” veya geniş kapsamlı haliyle, “yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, köyü niyetli hareketler ve terör” sonucu; kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu

Hırsızlık: işletmede bulunan demirbaş, makine, emtianın çalınması

Cam Kırılması: Kapı, pencere ve vitrin camlarının kırılması

Kaynak