Otel Paket

İşyeri Sigortaları

Turizm alanında “Güneş” vazgeçilmez bir güçtür… Türkiye bir güneş ülkesi… Dünya turizminin gözbebeği… Ve bu olguyu güçlendiren “turizm”; büyüklü küçüklü muhteşem yatırımları ve ülke kalkınmasına yaptığı katkılarıyla dev bir sektör.

Türkiye bir güneş ülkesi… Dünya turizminin gözbebeği… Ve bu olguyu güçlendiren “turizm”; büyüklü küçüklü muhteşem yatırımları ve ülke kalkınmasına yaptığı katkılarıyla dev bir sektör.

Dıştan bakınca bu renkli dünyanın içerisinde yer almak, sorunlardan uzak kalmakla eşdeğer gibi görünüyor, oysa bu işin içerisinde hizmet vermeye çalışan işletmelerin taşıdığı riskler gerçeklerin hiç de öyle olmadığını gösteriyor.

Turizm yatırımları tıpkı dev sanayi tesisleri gibi riskler taşıyor; konukları, çalışanları, kullanılan teçhizat, tefrişat… Herşey risk altında. Herhangi bir kaza sonucunda oluşan hasar telafisi imkansız çok büyük boyutlara varabiliyor. İşte bu noktada “Güneş” vazgeçilmez bir güç olarak ortaya çıkıyor.

Turizm yatırımları için özel olarak hazırlanan “Güneş Otel Paket Sigortası” ile hasarı tam ve eksiksiz olarak karşılıyor.

Otelinize tek poliçeyle çok yönlü güvence

Güneş Otel Paket Sigortası, binanızı, içindeki eşyaları yangından, sel baskınına, hırsızlıktan enkaz kaldırma masraflarına kadar tüm tehlikelere karşı güvence altına alır. Ayrıca konuklarınızın, işletme personelinin basına gelebilecek bedeni ve maddi kayıplardan doğabilecek tazminat taleplerini de karşılar.

Neleri güvence altına alıyor?

Yangın, Yıldırım, İnfilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri,

Ek Teminatlar: Dahili su, hava, kara, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, enkaz kaldırma,

Doğal Afetler: Deprem, fırtına, seylap, sel, yer kayması,

Alternatif Otel Masrafları: Yangın ve ek teminatlara bağlı olarak, riskin gerçekleşmesi sonucu otel konuklarının aynı düzeyde başka bir otelde konaklama masrafları,

Yangın Mali Sorumluluk: Kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu. Mal sahibi ve/veya kiracının komşuluk sorumluluğu ve kira kaybı,

İş Durması: Yangın sonucu iş durmasından doğacak zararlar,

Hırsızlık: Otel eşyalarının, odalardaki konukların eşyalarının, odalardaki kasalarda bulunan konukların değerli eşya veya nakitleri ile otel kasasındaki nakit, çek ve senetlerin çalınması,

Cam ve Aynaların Kırılması

Otel Mali Sorumluluk: Konuklarınızın can ve mallarına gelebilecek zararlar sonucu işletmenin ödemek zorunda kalacağı tazminatlar.

Örneğin: Otel sınırları içerisinde otel müşterisi veya eşyalarının zarar görmesi,

İşveren Mali Sorumluluk: Otelde çalışan personelin uğrayabileceği iş kazaları sonucu oluşacak sorumluluklar.

Örneğin: Otel personelinden birinin otelin faaliyetleri sırasında yaralanması veya hayatını kaybetmesi sonucu işverenden talep edilecek tazminat bedelinin sigortalanması,

Taşınan Para Sigortası: Otel işletmesine ait paranın nakli sırasında üçüncü şahıslar tarafından çalınması, gasp edilmesi,

Emniyeti Suistimal Sigortası: Otelde çalışan kişilerin para veya parayla ölçülebilen değerlere yapacakları hırsızlık fiilleri,

Elektronik Cihaz Sigortası: Elektronik cihazlarda dışsal etki sonucu oluşabilecek tüm maddi zararlar,

Makine Kırılması: İşletmenizde mekanik olan ekipmanlar, iş makineleri ve tüm makinelerde önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik bir nedenle meydana gelen maddi kayıplar, onarım ve yenileme masrafları gibi çok kapsamlı riskleri güvence altına alıyor.

Kaynak