Akaryakıt Paket

İşyeri Sigortaları

İstasyonunuz ile ilgili tüm risklere “Güneş”ten eksiksiz güvence… Büyük yatırımlarla kurulan istasyonlarımız, günün 24 saati aralıksız çalışıyor. Tesislerin binalarından altyapılarına, demirbaşlarından makinelerine kadar tüm değerleri çeşitli risklerle karşı karşıya…

Hiç beklenmeyen bir zamanda gerçekleşebilecek bu risklere karşı hazırlıklı mısınız? Olabilecek zararın boyutunu hiç düşündünüz mü?

Yangın, infilak, sabotaj, deprem, silahlı soygun gibi risklerin tehdidi altında bulunan istasyonlarımızın sigorta konusunda çok özenli davrandıklarını biliyoruz.

Güneş Sigorta olarak, bu risklerinizi üstleniyor ve çok geniş teminatlar sunan “Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası” ile mutlaka tanışmanızı öneriyoruz.

Bu poliçenin en geniş kapsamlı hali, aşağıdaki güvencelerden oluşmaktadır:

Yangın: Yangın, Yıldırım, İnfilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri,

Ek Teminatlar: Dahili su, fırtına, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, duman, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör, Sel/su basması,

Yangın Mali Sorumluluk: Dar kapsamlı haliyle, “yangın, infilak” veya geniş kapsamlı haliyle, “yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, köyü niyetli hareketler ve terör” sonucu; kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu,

İş Durması: Yangın sonucu iş durmasından doğacak zararlar,

Hırsızlık: İşletmede bulunan demirbaş ve emtia ile kasalardaki değerlerin çalınmaya karşı teminat altına alınması,

Cam Kırılması: Her türlü kapı, pencere camları ile ışıklı ve ışıksız kırılabilir reklam panolarının kırılması neticesinde uğrayacakları zararlar,

Yer altı tank ve tesisatının delinmesi sonucu mal kaybı teminatı: Deprem, yer kayması, toprak çökmesi korozyon veya çürüme neticesinde sızan akaryakıtın kaybı,

Emniyeti Suiistimal: İşletmede çalışan kişilerin para ve/veya parayla ölçülebilen değerlere yapacakları hırsızlıklar,
Taşınan Para: İşletmenin nakit ve kıymetli evraklarını bir yerden bir yere nakletmesi sırasında taşınan değerlerin üçüncü şahıslar tarafından çalınması,

Ferdi Kaza: Sigortalının çalışanlarının, kaza sonucu ölmesi veya sakat kalması,

Üçüncü Şahıs Sorumluluk: İşletme faaliyetleri nedeni ile üçüncü şahısların can ve mallarına verilebilecek zararlar,

İşveren Mali Sorumluluk: İşletmede çalışanların iş kazası sonucu uğrayabilecekleri bedeni zararlar,

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk: İşletmede; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolanması ve/veya satılması sırasında bu maddelerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar,

Çevre Kirliliği Sorumluluk: Yangın veya infilak neticesinde çevrede meydana gelebilecek ani kirlenme sebebiyle oluşacak zararları ve temizleme masrafları,

Hatalı Ürün Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk: Araçlara verilen akaryakıtın, bozuk olması veya hatalı ürün verilmesi sonucunda araç motorlarına verilebilecek zararlar.

Makine Kırılması: Elektrik hasarı, imalat ve/veya çalışan hatası vb. nedenlerle oluşabilecek her türlü ani ve beklenmedik kırılma hasarları,

Elektronik Cihazlar: Elektrik ve kısa devre hasarları, düşme, kırılma, yangın, infilak, yıldırım, hırsızlık ve kullanıcı hataları sonucu olaşabilecek hasarlardır.

Kaynak